Pilotene gikk i slutten av juni til Asker og Bærum tingrett med søksmål mot selskapet, og påberopte seg at de var utsatt for aldersdiskriminering.

De hevdet blant annet at argumentet SAS brukte for å si dem opp – nemlig at de hadde god pensjonsopptjening – var diskriminerende. Dermed mente de at oppsigelsene fra 2008 var usaklige.

Striden i Norge oppsto som følge av at aldersgrensen for flysertifikat ble hevet fra fylte 60 år til fylte 65 år. Dette innebærer at piloter har rett til, men ikke plikt til, å fly til de er 65.

Vurderer anke

– Tingrettens avgjørelse kom tidligere enn mine klienter beregnet. De vil nå sette seg inn i premissene og vurdere ankemulighetene innen 30 dager, sier pilotenes prosessfullmektig, advokat Jon Gisle, til NTB.

Gisle representerer åtte av pilotene, mens en annen advokat er prosessfullmektig for de to øvrige. Denne advokaten er for tiden på ferie.

SAS Norges prosessfullmektig, advokat Tron Dahlheim i firma Arntzen de Besche, har tidligere avvist at oppsigelsene er knyttet til alder.

Full opptjent pensjon

– Pensjonsordningen i SAS er slik at man kan ha full opptjent og god pensjon når man fyller 60 år. Vi mener at det er saklig å velge å si opp dem som kan gå over til gode pensjoner, fremfor yngre piloter som kanskje må ut i arbeidsledighet, sier Dahlheim.

Tingretten var ikke enig med pilotene i at oppsigelsene var diskriminerende, og i tillegg til å måtte fratre sine stillinger, må de betale SAS i Norge vel 900.000 kroner i sakskostnader, skriver E24.

Retten mener blant annet at hensynet til yngre arbeidstakere må tillegges vekt i en situasjon der SAS har vært nødt til å si opp ansatte.