Det er bladet Sunnhordland som melder om SARS-frykten ved Nysæter ungdomsskole i dagens utgave.

Ifølge avisen truet foreldrene med å holde barna borte fra skolen. De fryktet at læreren skulle smitte barna med SARS-viruset.

— På grunn av all skrivingen i media skjønner jeg godt at foreldrene er redde, sier rektor Olav Flateøy til Sunnhordland. Det er han som har bedt den aktuelle læreren om å holde seg borte.

Rektor ba læreren om å holde seg borte til tross for at smitteverlege Odd Winge i Stord kommune ikke ser noen grunn til å holder personer som har vært i Kina i karantene.

– Medisinsk sett er grunnlaget for å holde elevene hjemme fra skolen tynt, sier Winge til bt.no. - Er dette symptom på hysteri?

– Iallfall frå foreldra si side, som nektar å sende ungane på skulane. Då er det bortimot hysteri. Risikoen for å bli smitta av ein frisk person er svært nær null, seier Winge.