For engangs skyld er det stille på Slåtthaug ungdomsskole. To streikevakter sørger for at det ikke kommer noen lærere innenfor dørene. Dermed har de 500 elevene fått noen ekstra fridager. Det gir rektor Marit Terkelsen Foss og to av inspektørene på skolen tid til å planlegge neste skoleår.

— I dag kan vi faktisk gå når arbeidsdagen er slutt, sier Foss.

Bruker tid på bygg

Hun har personalansvar for 55 personer, ansvar for 500 elever og det økonomiske ansvaret for budsjettet på skolen. Blant annet. Til å hjelpe seg har hun tre inspektører, en sekretær og en halv vaktmesterstilling.

  • Det er gjort et bystyrevedtak på at vi skal ha økt fokus på pedagogisk ledelse. Det er jeg helt enig i, men samtidig er det ingen andre oppgaver som er tatt bort, sier Foss.

En av oppgavene hun godt kunne tenkt seg å bruke mindre tid på, er bygg og vedlikehold.

  • Jeg bruker mye tid og krefter på å få gjennom oppdateringer av bygget, sier Foss.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) har lagt spesielt merke til rektorenes rammevilkår når hun har vært på skolebesøk rundt omkring i Norge. Hun kaller rektor Marit Terkelsen Foss og hennes kolleger for «en av samfunnets viktigste ledergrupper».

— Jeg er rystet over det jeg har sett. Rektorer er noen ufattelige overskuddsmennesker, sa Kristin Halvorsen på en konferanse i regi av Utdanningsdirektoratet i forrige uke.

Nå vil hun gi en forsker eller et forskermiljø i oppdrag å se på rektorenes tidsbruk, arbeidsoppgaver og støttefunksjoner. Dette skal sammenlignes med rammevilkårene til andre ledere i samfunnet.

  • Supert, dette er akkurat det vi etterspør og ønsker oss helhjertet, sier leder i Norsk Skolelederforbund, Solveig Hvidsten Dahl.

Kristin Halvorsen tror at rektorer har for lite støttefunksjoner rundt seg.

  • Samtidig har de også ansvar for store grupper ansatte og elever. Vi vet at kvaliteten på skolen er veldig avhengig av lederens kvaliteter og tidsbruk. Rektorene er en av samfunnets viktigste ledergrupper, sier Halvorsen.

Ingen lønnsøkning

Norsk Skolelederforbund peker på at det er vanskelig å rekruttere rektorer i mange kommuner.

  • Vi trenger en statusheving. Og så trenger vi å heve lønnsnivået mange steder. Mange tjener ikke stort mer enn de er satt til å lede, og det er ikke særlig motiverende når du har tatt på deg et stort ansvar, sier Dahl.

Noe lønnsløft for rektorene vil imidlertid ikke kunnskapsministeren si noe om.

  • Det blir i tilfelle et spørsmål for kommunene som ansetter rektorene, sier Halvorsen.

I 2008 nedsatte kunnskapsdepartementet Tidsbrukutvalget. De fikk i oppgave å se på tidsbruken i grunnskolen. En av konklusjonene var at norske rektorer generelt har for liten tilgang på støttefunksjoner. Utvalget understreket også at «god ledelse er avgjørende for lærernes tidsbruk og elevenes læringsutbytte.» Dette slår også en OECD-studie fra 2008 fast. I sin rapport slår også Tidsbrukvalget fast at rektorene har fått mer omfattende oppgaver og ansvar de siste årene.

Det er rektor Foss enig i.

  • Tid er det jeg mangler mest. Om jeg hadde hatt mer tid ville jeg vært mer ute i klassene, fulgt lærernes arbeid i klasserommet tettere og sittet mindre på kontoret, sier Foss.

Hvilke ledergrupper mener du blant samfunnets viktigste?