— Kommunaldirektør Edel Eikseth bør vurdere sin stilling på bakgrunn av at hun reservasjonsløst uttaler til BT at byggesøknad ikke er sendt inn. Især er det grunn til reaksjon når kommunaldirektøren er kjent med at tiltakshaver opplyser at søknad er innsendt. Hun får min klient til å fremstå som den som har gjort noe galt, mens det kommunaldirektøren ikke har undersøkt saken godt nok, sier advokat Tor Øystein Enge.

Også båtplasseieren er sjokkert over at byggesaksavdelingen ikke har vært klar over at han har sendt søknad om å få godkjent båtplassen.

Vil ha beklagelse

— Jeg føler meg urettmessig hengt ut som en lite troverdig person, sier Hans Runshaug.

— Jeg synes kommunaldirektøren bør komme med en beklagelse overfor meg. Jeg hadde ventet at hun gikk grundig gjennom saken for å forsikre seg om at jeg ikke ble fremstilt som løgner da hun fikk spørsmål fra Bergens Tidende om hvor saken sto.

Treg saksbehandling

Også naboenes advokat Knut R Nergaard reagerer:

Han har det siste halvannet året sendt fem klagebrev til kommunen uten å få svar. Men han er ikke overrasket. Han har også tidligere opplevd at saker er blitt «borte» i systemet.

— Saksbehandlingen på byggesaksavdelingen går ofte veldig tregt. Forbedringspotensialet er stort. I mange tilfeller kunne ting endres med enkle grep, mener han.

Det var i går morges at byggesaksavdelingen i Bergen kommune fant igjen søknaden fra Runshaug om tillatelse til å bygge ut båthavnen på eiendommen hans på Knappen.

Naboer har i halvannet år protestert mot båtanlegget som de mener er til sjenanse for hele nabolaget.

Lagt feil

Fredag opplyste kommunaldirektør Edel Eikeseth at byggesaksavdelingen ikke hadde mottatt noen søknad om byggetillatelse for kaien. Men i går formiddag kom kontrabeskjeden.

— Vi fant ikke søknaden i går fordi den var lagt på et annen byggesaksnummer, er hennes forklaring.

Søknaden er postlagt 1. mai i år. BT har også fått tilgang til en kopi av bekreftelsen av brevet fra kommunen som bekrefter at søknaden er mottatt.

Eikeseth synes likevel det er å trekke det for langt at søknaden ble rotet bort.

— Det hender slikt skjer. Men det er selvsagt svært beklagelig, sier Eikeseth

Går gjennom rutinene

Kommunaldirektøren innrømmer også det faktum at det foreligger en søknad setter spørsmålet om Wibergs habilitet i et annet lys.

Byggesakssjefen burde selvsagt ha erklært seg inhabil da søknaden ble innsendt.

— Får dette noen konsekvenser for byggesakssjefen.

— Jeg kommer til å ta en samtale med han straks han er tilbake på kontoret. Vi må gå gjennom saken nøye og få en klarhet i hva som har skjedd. Vi kommer også til å gjennomgå rutinene for registrering av dokumentene som kommer inn til oss, sier Eikeseth.

Kommunaldirektøren innrømmer at det er uheldig for byggesaksavdelings omdømme at slike feil blir gjort.

Lillebø, Jan M.