Lund bodde vegg i vegg med Trine Frantzen og hennes samboer. Hun visste mye om de to, men ble ikke kalt inn til avhør i saken før sist fredag.

— Det er utrolig at politiet ikke har noen interesse av hva vi naboene har å fortelle når Trine plutselig bare er borte, sier Lund.

Hun har reagert på at politiet brukte over tre måneder før de undersøkte og plomberte hjemmet.

— Trines samboer bodde i leiligheten lenge etter at hun forsvant, og han hadde mistet nøkkelen sin, så i lange perioder sto døren ulåst. Masse folk har gått ut og inn her, sier Lund.

Trine var del av et belastet miljø, og Lund legger ikke skjul på at hun har hatt mye plage med naboene sine. Det var ofte bråk i huset, og politiet var regelmessig på døren.

— Men Trine har krav på rettssikkerhet som alle andre, selv om hun var narkoman. Politiet har overhodet ikke gjort jobben sin i denne saken. Det burde Sefo ha påpekt, mener Lund.

Tre andre vitner som BT har vært i kontakt med, reagerer på samme måte. De føler alle at politiet hadde liten interesse når de henvendte seg for å gi opplysninger.

— Jeg er ikke overrasket over at Sefo kommer til denne konklusjonen. Det er jo slik i alle saker vi hører om. Det er uhyre sjelden Sefo faktisk går imot politiet. Men jeg synes avgjørelsen er helt feil. Politiet burde ha startet skikkelig etterforskning i saken på et langt tidligere tidspunkt, sier vitnet.

Hun ringte selv til politiet etter forsvinningen, men følte at politibetjenten hadde så liten interesse for informasjonen hennes at hun sluttet å snakke fordi hun følte seg dum.

To andre vitner har en liknende historie, men samtlige sier at de føler de er blitt hørt og trodd på en helt annen måte etter at forsvinningen fikk status som mulig drapssak.

Vitnene ønsker ikke å stå frem av frykt for represalier.