— Uten en sterk og uavhengig advokatstand er det ikke mulig å ha en velfungerende rettsstat. Advokatforeningens hovedstyre vil arbeide for økt rettssikkerhet i samfunnet og for ryddige rammevilkår rundt advokatyrket, sier Ryssdal i en kommentar.

Nye styremedlemmer i Advokatforeningen er John Christian Elden, Rikke Lassen, Kari Messelt Ekker, Gunhild Lærum og Anne Cathrine Vogt. Advokatforeningens hovedstyre består i tillegg av Randi Birgitte Bull, Stig Halvor Langmoen, Jens Otto Haugland og Egil Malm.

Advokatforeningen har 6000 medlemmer og organiserer over 90 prosent av alle advokater og advokatfullmektiger i Norge.