Den forurensede heroinen blir observert daglig ved Oslo kommunes sprøyterom i Storgata.

– Det blir urolig i miljøet. Det går mange rykter om hva dette kan være, sier Marcus Nøstdahl, sykepleier ved sprøyterommet.

Ryktene forteller at det er både rottegift, diesel og stryknin som skal være blandet i.

– Overraskende mye – Men vi vet ingenting så lenge dette ikke er blitt testet. Alt blir bare gjetninger, sier Nøstdahl.

Antakelsen er at et større parti med den forurensede heroinen er ankommet Oslo. Derfra har den spredd seg videre i landet. Rusmiddeletaten i Oslo advarte allerede to dager etter første observasjon Strax-huset i Bergen. De har også alarmert andre byer i landet om hva som er i vente.

Den mer alminnelige gateheroinen er på ingen måte utkonkurrert fra markedet. Likevel er de ansatte ved sprøyterommet forferdet over hvor store mengder røde heroin som har kommet i salg.

– Det er overraskende mye av den. Vi trodde dette kom til å gå over ganske raskt. Men det er mange som har prøvd det, sier Nøstdahl. Ifølge ham blir virkningen av selve heroinen delvis kamuflert av reaksjonene.

Går i bosset Ved sprøyterommet har de tilkalt ambulanse to ganger – selv med sykepleier til stede.

– Vi er blitt såpass bekymret. Flere ganger har vi behandlet folk med adrenalin for kraftige allergiske reaksjoner, sier Nøstdahl.

Selv om de ansatte ved sprøyterommet fraråder sprøytemisbrukerne å bruke den røde heroinen når de ser den, opplever Nøstdahl at de likevel gjør det.

– Mange prøver likevel. Men reaksjonene varierer. Noen kaster stoffet. Andre sier de skal få byttet det eller få pengene igjen.