— Brannen ble meldt klokken 18.06, og var slokket ti minutter senere, forteller underbrannmester Jan Henning Fossedal ved alarmsentralen til Bergen Brannvesen.

Nedslag fra pipen førte til kraftig røykutvikling i leiligheten, men kun en liten del av taket hadde tatt fyr. Dermed var dramatikken raskt over.