Ingen personer kom til skade. Årsaken til røyken var ulming i det elektriske anlegget, og skadene ble minimale. Også mannskaper fra kraftselskapet kom til for å bistå i arbeidet.