Det var skolens vaktmester som varslet om røykutviklingen og satte i gang evakuering.

I følge en av brannmennene på stedet skyldtes røykutviklingen varmgang i ventilasjonsanlegget.

Brannvesenet rykket til røykutvikling i skolens gymsal. Rune Nielsen (foto)