For to år siden rykket ambulanser fra Helse Bergen ut til 710 overdoser. I 2012 rykket de ut 655 ganger, mens de i fjor rykket ut til 592 overdoser. Det er en nedgang på nærmere 20 prosent.

— Gledelig

— Dersom antallet overdosedødsfall i fjor også har gått ned, er dette en gledelig utvikling som vi håper varer ved, sier seksjonsoverlege Guttorm Brattebø på Akuttmedisinsk seksjon på Haukeland universitetssjukehus.

Han understreker imidlertid at det har vært variasjoner i tallene også tidligere.

— Det kan være en tilfeldig variasjon, men det kan også være at LAR-programmet (legemiddelassistert rehabilitering) har gitt en effekt, sier Brattebø.

LAR er betegnelsen på den norske ordningen for substitusjonsbehandling ved opiatavhengighet, som regel heroin. I stedet for illegal og uregelmessig bruk av opiater, får pasientene opioider (metadon eller subutex) foreskrevet av lege.

Også leder av Strax-huset, Hugo Torjussen, og leder for Utekontakten i Bergen, Marit Grung, mener at LAR-programmet kan ha hatt positiv innvirkning på overdoseutrykningene.

- Kan ha sammenheng med LAR

Det er overdoser som skyldes opiater eller GHB/GBL som har gått ned. Når det gjelder overdoser som skyldes andre rusmidler eller blanding av rusmidler har dette gått opp fra 160 i 2011 til 196 i fjor.

Hugo Torjussen synes det er gledelig at det totale tallet på overdoseutrykninger har gått ned.

— Det er positivt. Det stemmer også med vårt inntrykk at det er mange overdoser som skyldes medisiner eller blanding av rusmidler, sier Torjussen.

- Hva kan være årsaker til nedgangen?

— Når det gjelder opiater, kan det ha en viss sammenheng med utbygging av LAR. I forhold til GHB/GBL, kan det ha sammenhang med tilgangen til stoffet, sier Torjussen.

- Naturlige svingninger

Marit Grung mener nedgangen de siste årene rett og slett kan være naturlige svingninger.

— Jeg kan ikke se noe som skal ha påvirket slik at vi kan si at dette er en trend, sier Grung.

Bergensklinikkene skrev i sin Føre var-rapport i høst at antallet overdosedødsfall i Bergen er på sitt laveste siden de begynte å føre statistikk i 2002. Dette ble knyttet til at flere unge brukere røyker heroin i stedet for å bruke sprøyter, etter at det ble startet utdeling av røykefolie for et år siden.

— Vi håper at dette skal få innvirkning, men det er for tidlig å si, sier Grung.

- Svake stoff

Hun tror færre overdoser og færre dødsfall kan ha mye med stoffene som har vært i omløp å gjøre.

— Det har vært en del svake stoff, og færre tilfeller der svake stoffer blir erstattet av sterke stoffer, og det tror jeg spiller inn, sier Grung.

— Når det gjelder opiater har det vært noe tilbakegang i bruken, noe vi også ser skjer i Europa. Dette har med tilgang til stoff, styrken på stoffet og hvilke stoff man velger å bruke, sier Grung.