Det var i Løvstakktunnelen at den privatpraktiserande legen skal ha rygga mot køyreretninga med ein promille på 1,73 kring klokka 03.00 om natta. Det var Sydvesten som først omtala saka.

Retten ser på 1,73 som særs høg promille og ser det som straffeskjerpande.

— Sikta har ved si køring utsatt sine medtrafikantar for betydeleg fare, konkluderer retten.

I tillegg til at 40-åringen er dømd til 24 dagar i fengsel, må han betale ei bot på 75 000 kroner for promillekøyring. Han risikerar også å miste legelisensen.

40-åringen gav ei uavgrensa tilståing i saka.