Rygg er en god venn av sønnen til Leif S. Jacobsen. Rygg var politisk rådgiver i byrådsavdeling for miljø og byutvikling til oktober, og er i dag gruppeleder for KrF i bystyret.

– Jeg ante ikke at han bygget. Hvis noe er ulovlig, går jeg ut fra at det blir rettet opp umiddelbart, sier Rygg.

I utgangspunktet skal det være tette skott mellom byrådsavdelingen og byggesaksetaten. Først hvis utbygger klager på byggesaksetatens vedtak, kan saken bli sendt til politisk behandling. Da må politikerne selv melde fra hvis de føler seg inhabile.

Også seksjonsleder Trygve Sæle i byggesaksetaten avviser at det kan ha vært politisk innblanding.

– I mine år som etatssjef har jeg aldri blitt oppsøkt av en politiker om en sak som vi har til behandling, sier Sæle.