I det flomutsatte området mellom Starefossen og Nubbebakken var et arbeidslag fra Bydrift Bergen KF ute for å rense rister og sluk. Øverst i Blauws vei anla kommunens folk en voll av oljegrus for å unngå at den forventede syndfloden omgjør Nubbebakken til et elveløp når det varslede uværet rammer i dag.

Da ekstremværet slo inn med full tyngde 14. september i år, ble Starefossbekken omgjort til en frådende elv. De ville vannmassene gjorde stor skade på flere hus og veier i villaområdet.

— Vi gjør vårt beste for å forebygge nye skader i dag, forteller driftssjef Atle Kleppe i Samferdselsetaten i Bergen kommune.

Jordsmonnet mettet

I går kveld var ti mann i full sving med å holde slukene åpne forskjellige steder i kommunen. Helt siden forrige ekstremværsdag for to måneder siden har ansatte fra Bydrift arbeidet intenst for å hindre at sluk og rister går tett. I går kveld rekvirerte mannskapene gravemaskin for å fjerne et halvannen meter tykt lag av stein, kvist og løv på et av de kritiske punktene nedenfor Bellevue.

— Vi jobber intenst over hele byen for å unngå problemer. Jordsmonnet er mettet, så vannet finner stadig nye veier. Vi får enormt mange henvendelser fra folk som melder om problemer på steder hvor vi aldri har hatt trøbbel før, forteller Kleppe.

Det er 12.000 sluk i Bergen, i tillegg til et par hundre bekkeinntak.

Jobber natt og dag

— Vi er forberedt på å jobbe dag og natt, forteller fagarbeider Helge Knudsen i Bydrift.

Bare de siste par ukene har Samferdselsetaten i kommunen brukt 700.000-800.000 kroner på å holde vannløpene åpne. - Flomkostnadene vil nok føre til overskridelser på budsjettet vårt, fastslår driftssjef Kleppe.

— Er det kommunale avløpsnettet dimensjonert for de ekstreme nedbørsmengdene som ekspertene spår Bergen vil få mye mer av i fremtiden?

— Så lenge det blir renset og ryddet unna, er det godt nok. Vi kan ikke dimensjonere alt for hundreårsflommen, mener Kleppe.

La ut sandsekker

Klok av skade, forberedte beboere i Nubbebakken seg i går på store vannmasser. Flere av huseierne hadde rigget seg til med sandsekker foran inngangspartiene for å være på den sikre siden.

— Sandsekker som vern mot vannmassene er et nytt fenomen i Nubbebakken. Dette er jo nesten som i New Orleans, smiler en av beboerne, Louise Birkeland.

Ektemannen Terje Hungnes berømmet kommunen for gårsdagens forebyggende innsats i det utsatte området.

— Det har gått galt litt for mange ganger her tidligere, sier han.

FOREBYGGER FLOM-SKADER: Fagarbeiderne Helge Knudsen og Asbjørn Sanden (nærmest) i Bydrift Bergen la i går ettermiddag en kant av oljegrus øverst i Blauws vei på Årstad for å hindre at de varslede vannmassene skal invadere hus og hager i Nubbebakken.