— Det var to steinblokker som løsnet 100 meter opp i fjellsiden, opplyser distriktsveisjef Paal Fosdal.

— Steinblokkene falt ned i ei ur og spredte småstein utover veien. De to steinblokkene sperret veien i begge retninger. De er så pass store at vi måtte ta i bruk hjullaster, forklarer Fosdal.

Statens vegvesen fikk melding om raset like før midnatt i går kveld. De valgte å holde veien stengt frem til det ble så pass dagslys at en geolog kunne inspisere rasstedet.

— Geologen har nettopp vært oppe i ura og sett på forholdene. Det er lite vi kan gjøre i forhold til å sikre stedet bedre, opplyser Fosdal.

— Det gikk et ras på denne strekningen for et par år siden. Det er snakk om 1,5 kilometer langs veien som er svært rasutsatt. Betydelige deler er sikret med nett, men tunnel er den eneste måten vi kan sikre veien på 100 prosent, sier Fosdal.

Ifølge Fosdal innstilte Statens vegvesen på rassikring av veistrekningen i handlingsprogrammet for 2005, men det nådde ikke opp i prioriteringene.

— Vi har drøftet det igjen etter dagens hendelse, og vil foreslå at veistrekningen kommer inn på handlingsprogrammet i 2006 eller 2007, legger han til.