Administrerende direktør Anne Kverneland Bogsnes bekrefter overfor Bergens Tidende at planen er å bygge en ekstra etasje på Parkbygget, et nybygg som skal stå ferdig ved årsskiftet neste år. Nybygget kan midlertidig løse plassproblemene Kreftavdelingen har frem til det nye kreftbygget kan tas i bruk i 2009.

Reddes fra bøter

Slik håper Helse Bergen å bli reddet fra å bli ilagt bøter fra Arbeidstilsynet på grunn av de uakseptable arbeidsforholdene på Post 1 på Kreftavdelingen.

Er ikke påbygg mulig, kan alternativet bli at sengetallet på post 1 må reduserers for å etterkomme Arbeidstilsynets pålegg. Det mener ledelsen er helt uakseptabelt og kan føre til at avdelingen bryter sammen. Bare i år har tallet på cellegiftbehandlinger økt med 25 prosent.

Styret i Helse Bergen skal i dag ta stilling til hva de skal gjøre med pålegget fra Arbeidstilsynet. I samme møte står også godkjenning av forprosjekt for Parkbygget på dagsordenen.

Det var i sommer at Arbeidstilsynet avdekket kritikkverdige arbeidsforhold ved den sterkt nedslitte avdelingen. Arbeidstilsynet konkluderte med at arbeidsforholdene ga arbeidstakerne uakseptabel slitasje både fysisk og psykisk.

Trenger plan

Helseforetaket har fått frist til 1. november med å foreslå strakstiltak. Samtidig forlanger Arbeidstilsynet en plan for hvordan arbeidsforholdene skal rettes opp. Tiltakene skal gjennomføres innen et år, men den fristen klarer de ikke å holde. Dersom de gjennomfører byggeprosessen for Parkbygget, slik det nå er planlagt, håper sykehusledelsen at det er tilstrekkelig for å imøtekomme kravet fra Arbeidstilsynet. Sykehusdirektøren understreker at alle er helt enige i at arbeidsforholdene er uakseptable.

Parkbygget, som er planlagt i Sykehusparken ved siden av sentralblokken, skal blant annet huse dagavdeling og kontorer for Kreftavdelingen.

Bygningen er opprinnelig kostnadsberegnet til 105 millioner kroner. Tall for hva ekstraetasjen vil koste, vil Bogsnes legge frem for styret i dag.

Positiv styreleder

Styreleder Finn Strand er positiv til tanken om å utvide Parkbygget for å imøtekomme Arbeidstilsynets krav.

Styret vil ikke påklage pålegget fra Arbeidstilsynet.

— Ingen er i tvil om at arbeidsforholdene på Kraftavdelingen er uakseptable. Krig med Arbeidstilsynet er uaktuelt. Samtidig er det viktig å få satt i verk strakstiltak slik at både ansatte og pasienter får det triveligere på avdelingen. Oppussing av sengeposten og bedre utnyttelse av pasienthotellet, er tiltak styrelederen kan tenke seg.