På møtet var det enighet om at det var behov for flere bosskorger, flere egne beholdere til brukt brukerutstyr og hyppigere renhold i parken.

Arbeid til rusmisbruker

Da byrådet i går la frem en pakke med budsjettjusteringer på til sammen 33,7 millioner kroner til drift, 54,9 millioner kroner til investeringer, var det også funnet rom til 0,5 millioner kroner til Nygårdsparken.

Pengene skal gå til strakstiltak knyttet til økt renhold/vedlikehold av parken, samt ulike aktivitets— og sysselsettingstiltak for rusmisbrukerne som oppholder seg i Nygårdsparken

En rekke andre små og store formål får nyte godt av byrådets forslag til ekstrabevilgninger:

Sentrumsbussen ruller

*19 kommunale veier med behov for rassikring tilføres 10 millioner kroner.

*Sentrumsbussen får 2,6 millioner kroner, nok til å drifte bussen fra oktober og ut året.

  • Tveiterås skole får 7,6 millioner for å ferdigstille rehabiliteringen. Helsevernetaten har varslet om stenging om ikke manglene rettes opp innen skolestart.
  • En midlertidig barnehage etableres i Rådalslien ungdomsskole. Bevilgningen er på seks millioner kroner.
  • Paviljonger med plass til 180 elever skal plasseres ved Skeie skole. Her trengs en ekstrabevilgning på 5,1 millioner kroner
  • Skolelederne får en million kroner. Pengene skal brukes til etter- og videreutdanning.

Digi-TV til sykehjem

  • Bergen Indremisjons aldershjem og Stiftelsen Virksomheten Helgesæter får 3,4 millioner kroner til å dekke merutgifter til feriepenger. Helgesæter slet i vinter med store økonomiske problemer.
  • Skjermene på sykehjemmene i Bergen går ikke i svart når de analoge fjernsynssendingene blir slukket 1. oktober i år. Byrådet foreslår å sette av 2,7 millioner kroner som skal brukes til å tilpasse TV-anleggene ved de 38 sykehjemmene i Bergen.
  • BIT Teatergarasjen får et engangstilskudd på 200.000 kroner for å dekke flyttekostnadene fra Nøstet. Lokalene i Nøstegaten skal rives og virksomheten blir flyttet til Strandgaten 205.

Hva synes du om en halv million til Nygårdsparken?

Sindre Øye Helgheim