I løpet av neste måned skal problemene være løst, sier brigader Geir Anda, leder for presse— og informasjonstjenesten i Forsvarsstaben. Bakgrunnen for uttalelsen er BT-reportasjen i går der de verkstedsansatte på Haakonsvern fortale om skandaløse feil med lønnen deres.

I reportasjen gikk det frem at mange har fått for mye i lønn, men har fått problemer med å betale tilbake det overskytende. Noen har fått skattetrekket påplusset lønnen, mange har fått betalt for betydelig flere overtidstimer enn de har oppgitt. Arbeidsgiveren - Forsvaret - har heller ikke betalt inn til Statens Pensjonskasse de pengene som de ansatte er trukket i pensjonspremie. Klubbleder Tor Rasmussen kalte omleggingen en skandale.

Lover å ordne opp

— På bakgrunn av de opplysningene som kom frem i Bergens Tidende, beordret Forsvarsstaben i går personell til å reise til Harstad for å saumfare alle data om lønnen for de verkstedsansatte, sier brigader Geir Anda.

— De skal sjekke tilbake til november i fjor og kontrollere alle data for hver enkelt helt frem til neste avlønning. Målet er at samtlige av de 1500 verkstedansatte som omfattes av verkstedsoverenskomsten, skal få etterbetalt det de eventuelt har til gode. Etterbetaling vil komme sammen med desemberlønnen. Hvis det er noen som har fått betalt for mye, skal vi gi melding til hver enkelt om det og drøfte hvordan pengene skal betales tilbake, sier Anda.

— Når det gjelder problemet med innbetalingen til Statens Pensjonskasse, er pengene nå betalt inn. De som pensjonerer seg, vil få pensjon. Men det er foreløpig ikke mulig å få lån i pensjonskassen. Også dette vil vi rette opp innen rimelig tid, sier Anda.

- Ikke akseptabelt

— Forsvaret er enig med de ansatte i at problemene som har oppstått, ikke er akseptable. Derfor gjør vi nå et krafttak for å løse barnesykdommene i datasystemet. Utfordringen ligger blant annet i å få personelldatabasen til å fungere opp mot organisasjonsdatabasen. Størst har problemene vært med på å få rette data på personell og ansatte i Bergen og på Kjeller, sier Anda.

— Var det feil å legge ned de lokale lønnskontorene samme dag som det nye datasystemet i Harstad overtok lønnskjøringen?

— Systemet har noen barnesykdommer vi ikke forutså. Og problemene ble større og varte lenger enn vi forutså. Men når vi får systemet til å fungere, vil det medføre betydelig raskere og bedre lønnsbehandling enn det gamle systemet vi har forlatt, sier brigader Geir Anda.