Det fremmes en egen sak til Bystyret vedrørende etterkalkulasjon av de siste ti årene av vann— og avløpsgebyrene i tråd med det bystyret har krevd. Men den jobben blir meget krevende.

Foreløpig opptelling viser at ca. 260.000 bilag må gjennomgåes. Eventuelle økonomiske konsekvenser som påvirker gebyrene vil bli fremmet i egen sak.