Ikke rart alle politikere har som ambisjon å kvitte seg med dem.

Derfor lyder det så alt for velkjent når byrådet i forbindelse med sin budsjettrapport to lovet en gjennomgang av samtlige verv med siktemål å rense opp og effektivisere. Så fjernet de to byråder, og nå venter alle med hyggelige verv spent på resultatet.

La oss slå en ting fast: Det er mange verv, styrer råd og utvalg i kommunen, men det er ikke så lett å fjerne dem.

Du kan ikke avvikle samarbeidsutvalg ved 90 barnehager og 70 skoler i Bergen, men du kan kanskje fjerne politikerne i utvalget. Du må ha en serie politiske organ på bystyresiden som behandler sakene før de kommer opp i bystyret. Du må ha styrer i kommunale bedrifter og aksjeselskap. Kommunen skal etter loven være representert i styrene for boligbyggelag og i forstanderskap til sparebanker.

Kommunen sitter i minst 40 styrer for aksjeselskap i kraft av høye eierandeler. Så er kommunen med i en rekke samarbeidsprosjekter med ulike deler av næringslivet. Det samarbeidet avvikles ikke.

Innenfor kultursektoren er der også prosjekter, samarbeidsorgan og styringsgrupper, som alle har det til felles at de vanskelig kan legges ned.

Så kan man i det minste bryte kontakten med skytebaneutvalgene? Men selv ikke det er lett, for uten kommunen med blir det ingen tippemidler.

Og verv koster. Fra kommunens hånd deles det ut 24,5 millioner kroner til medlemmer av kommunale verv, alt fra byrådslederen til kommunens representant i samarbeidsutvalget i Kloppedalsveien barnehage.

Honorarene utgjør bare en del av utgiftene med å drive politiske organ. Ta bydelsstyret for eksempel. Ut fra disse vokser klientutvalgene, arbeidsutvalgene og bydelseldrerådene. Honorarene nærmer seg 3,7 millioner kroner i året. I tillegg kommer arbeidet til alle dem som skriver de omfattende sakene til de politiske utvalgene, er til stede på møter, forbereder disse, gjennomfører vedtak, svarer på spørsmål fra medlemmene osv. Det koster langt mer enn honorarene.