— Bergen kommune skal fra nå av kun bruke private døgnovernattingssteder som har inngått en kvalitetsavtale med kommunen. Med det vil vi kunne sikre brukerne et tilfredsstillende botilbud, og unngår bruk av tilfeldige hospitser med varierende kvalitet og pris, sier byråd Helen Nordeide Fløisand.

Til nå har kvaliteten på botilbudene variert svært mye, og de dårligste tilbudene har vært av elendig standard og uten noen form for tilsyn med dem som bor der. Stoffomsetning og annen kriminalitet har florert.

Målet med å inngå kvalitetsavtaler er å bedre kvaliteten på tjenestene både for brukerne og for bomiljøet for øvrig. Kvalitetsavtalene fastsetter minimumsstandarder for botilbudene, både når det gjelder krav til forretningsdrift, til materiell standard og hygiene og til tilsyn.

— Behovet for midlertidige botilbud er mer enn dekket med de inngåtte avtalene, sier Fløisand.