— Det blir skikkelig fint her nå. Vi får gjort en god del på noen timer, sier niendeklassingene Eirik Stadheim, Monica Daltveit, Ingfrid Seim, Janne Hornnes og Herbjørn Holstad. Med hver sin rive i hendene jobber de ivrig langs veien utenfor Vik kirke. De trives med jobben, særlig når de slipper noen timer i klasserommet.

— Ungdommene tar vare på bygden sin på denne måten. De blir dessuten mer bevisst på ikke å kaste papir i naturen, sier kommunegartner Arne Ovrid i Vik kommune.

I flere år har elevene ved ungdomsskolen gjort en innsats for kommunen. Denne gang er det rydding de utfører. Flere trillebårlass med greiner, løs, sand og boss kjøres bort. Elevene er ivrige. Vi kan ved selvsyn se at det blir langt finere ved Vik kirke. I juni kommer Kongen. Da skal det se fint ut i kommunen.

Boss kommer til syne over hele Vestlandet nå når snøen har forsvunnet. Mange kommune i Hordaland og Sogn og Fjordane burde gjort som Vik kommune. En gjeng ungdommer får gjort ganske mye i løpet av en dag.

RYDDER: Herbjørn Holstad (til høyre), Janne Hornnes, Eirik Stadheim, Ingfrid Seim og Monica Daltveit rydder ivrig sammen med andre elever i klasse 9A.
FOTO: TOR KRISTIANSEN