Det har vært en kjempejobb å finne ut nøyaktig hva som skjedde. Hva pengeuttak gikk til, hvordan de ble bokført og hvem som hadde ansvaret. Det er mye dette straffesaken mot Carl Fredrik Seim dreier seg om.

To revisormedarbeidere som arbeidet hos Flakne & Solberg hadde som jobb å hjelpe Seim med regnskap i flere av hans selskaper. De forteller begge om en Seim som bare lot «skuta drive» — når de ba om dokumentasjon på millionuttak fikk de i beste fall - omsider - en muntlig anvisning om hva det skulle føres som.

Når statsadvokat Erik Stolt Nielsen konfronterte dem med at de drev å førte helt fiktive tall, var svaret:

— Jeg visste ikke noe. Jeg spurte Seim flere ganger. Når det før årsoppgjør måtte føres ga han muntlige instrukser. Det var han selv som var ansvarlig for regnskapene. Jeg hjalp ham med teknisk føring, så vi regnet med at revisor ville kreve dokumentasjon.

En kjempejobb

Bostyrer Arne Laastad opplyste i retten at han har 40 ringpermer fulle med dokumenter i Carl Fredrik Seims personlige konkursbo alene. Det viser litt av jobben som er utført for å nøste opp i rotet etter Seim.

En rekke vitner har bekreftet inntrykket av at Seim og Uppstrøm ikke var interessert i detaljer. Det var store linjer - og hvilke kontoer de kunne ta penger fra - som opptok dem. Penger som ble tatt ut skjedde uten noen form for dokumentasjon, og hadde ifølge aktor ingenting med virksomheten til de selskapene de forsvant fra å gjøre.

Laastad har vært bostyrer i ikke mindre enn fire bo etter Seim. I tillegg var han bostyrer i Mjellem & Karlsen verft - der 400 mistet jobben i august 2002. Hovedjobben har ligget i den personlige konkursen. Det er herfra Laastad og borevisor Jan Levin har nøstet opp i de fleste sammenhenger og Seims meritter. I tillegg har Fylkesskattekontoret brukt flere årsverk. Fortsatt dukker det opp nye detaljer under rettssaken.

I tingretten kunne Laastad fortelle om det omfattende arbeidet. Det var varslet syv søksmål om omstøtelser og krav for å få tilbake penger. I tillegg har boet forhindret å bli saksøkt i den såkalte Parken-saken og Knoop-saken.

Søksmål trukket

Alle søksmål i det personlige boet er trukket. Etter lange forhandlingsrunder er det oppnådd forlik i alle sakene. Dette har innbrakt dette boet til sammen 7,1 millioner kroner. De kommer fra:

  • 92.000 fra et restoppgjør for en beslaglagt Mercedes.
  • 200.000 kroner fra tilbakekjøp av Rolexklokken til Seims kone. Klokken hadde en verdi på ca. 400.000 kroner.
  • 1,3 millioner kroner fra salg av Seims seilbåt.
  • 1,3 millioner fra Seims kone for oppgjør for Seims andel av bolig.
  • 2,8 millioner kroner fra et bredt forlik om andre forhold knyttet til blant annet søsterens bolig.
  • 400.000 kroner som oppgjør for aksjer og gjeldspost i Parken Eiendomsselskap.
  • 1,1 millioner kroner fra Paleum som del av forlik om fire pantobligasjoner.I tillegg til Seims personlige bo har Laastad sammen med Levin hatt ansvar for Njari Holding, C F Seims Regnskapsbyrå, og ProScan.

I følge Laastad har bobehandlingen i de fire boene kostet i størrelsesorden fem millioner kroner - mens det totalt er tilført de fire boene nærmere ti millioner kroner.

Laastad ga Seim attest for godt samarbeid, og vilje til å hjelpe bostyret i sitt arbeid med å få ting på plass.

Grei å samarbeide med

— Ser vi bort fra at han i begynnelsen gjorde en del ting, i første rekke for å prøve å sikre søsterens bolig, så har han vært grei å samarbeide med, sa Laastad.

— Han gikk helt til Høyesterett for å få omstøtt kjennelsen om personlig konkurs, så han hadde en egeninteresse i å vise til at han hadde verdier i denne perioden. Det gjorde arbeidet vårt enklere.

I følge Laastad er bobehandlingene så gått som avsluttet i alle boene. I Njari gjenstår en erstatningssak boet har anlagt mot revisor Einar Herland. I dette boet kan det bli penger til andre enn kemneren og det offentlige. Boet fikk 2,5 millioner kroner for salg av aksjene i Mjellem & Karlsen gruppen til Marin AS.

Uklare krav

Det er svært uklart hvor mye kravene mot Carl Fredrik Seim nå beløper seg til. De var opprinnelig på 250 millioner kroner. En rekke poster er forsvunnet etter at eiendommer er solgt. Laastad har i dag liten formening om hva som er reelle krav i dette boet - men regner med at det kan gi litt til dekning av kemnerens krav på rundt 10 millioner.

I retten kunne Laastad opplyse at det var vanskelig å få store kreditorer til å komme med ajourførte kravspesifikasjoner. Det gjelder blant annet Den norske Krigsforsikring for Skib.

MYE STYR: Bostyrer Arne Laastad har 40 ringpermer med dokumenter tillknyttet Carl Fredrik Seims (bildet) personlige konkursbo.
Hommedal, Marit