Hellandsjø er daglig leder for Wergeland Halsvik i Gulen. Fellesforbundet i Sogn & Fjordane kritiserer bedriftsledelsen hos Wergeland Halsvik for manglende samarbeidsvilje og lovbrudd.

Kritikken knytter seg til en avdeling hos Wergeland Halsvik som håndterer spesialavfall fra oljeboring for Hydro.

– Vi og klubben ved denne avdelingen er oppgitte, sier distriktssekretær Oddbjørn Aalen i Fellesforbundet i Sogn & Fjordane.

Bedriften har tidligere fått pålegg om arbeidsmiljøtiltak fra Arbeidstilsynet, og i 2003 fikk den flengende kritikk av Statens forurensingstilsyn (SFT). Ifølge Aalen har de fagorganiserte aktivt engasjert seg for å bedre forholdene.

– De føler seg så sterkt motarbeidet at de har anmodet forbundet om hjelp. I tillegg er det irritasjon over dårlige lønnsbetingelser, og at lønnsøkninger gis som ensidige diktater uten forhandlinger, nærmest som «trynetillegg».

Harmonerer ikke – Når Hellandsjø har sagt at han ønsker å skape tillit i Redningsselskapet, harmonisere det dårlig med det som vi ser skjer på den bedriften han er daglig leder i, sier Aalen.

I følge Aalen mangler Wergeland Halsvik arbeidsmiljøutvalg, slik loven krever. Heller ikke oppfyller den lovens krav til vernearbeid og valg av ansatterepresentanter til styret, mener Aalen, som anklager Hellandsjø for flere brudd på hovedavtalen.

– Vi er engstelige for det vi ser hos Wergeland Halsvik, sier Geir Nilsen i NOPEF. Han er LO-kartellets representant i NOPEF Hydro O&E og kontaktperson for tillitsvalgte i bedrifter som leverer varer og tjenester til Hydro Olje & Energi..

– Når det er svikt i vernearbeidet og regler i arbeidsmiljølov og hovedavtale neglisjeres, så er ikke det i tråd med de kontrakter Hydro har for underleverandører. Vi har heller ikke tillit til at bedriften har rettet opp alle forhold de er blitt pålagt av SFT og Arbeidstilsynet. Oppdragene de har gjelder svært forurensende stoffer, så det må stilles store krav til kvalitetssikring, mener Nilsen.

– Vi har lenge vært klar over forholdene, og hatt kontakt med de fagorganiserte på bedriften, men de vinner tydeligvis ikke frem, sier Nilsen.

Hydro kaller inn til møte – I Hydro stiller vi krav til våre kontraktsparter og deres underleverandører. Vi forutsetter at gode systemer for kvalitetssikring er til stede, sier Gisle Johanson, informasjonssjef ved Hydro på Sandsli.

Johanson forteller at det er avtalt et møte der Wergeland Halsvik skal gi en redegjørelse.

Tillitsvalgt Stian Søvik ved avdelingen som behandler spesialavfall, ønsker ikke å uttale seg om forholdene på bedriften overfor Bergens Tidende.

– Vi arbeider med å finne løsninger internt, da alle ansatte er interessert i å få et godt arbeidsmiljø og en trivelig arbeidsplass. Ut over å bekrefte at vi har bedt forbundet vårt om hjelp, ønsker jeg ikke på dette tidspunktet å gi ytterligere informasjon, sier Søvik til Bergens Tidende.