Etter år med utsetjingar og forhandlingar går Statens vegvesen til hausten endeleg i gang med utbetringa av det trafikkerte Vabakkjen-krysset på E39 ved Leirvik.

Eit eige filterfelt for E39-trafikken frå Sandvikvåg-ferja skal gjera trafikkavviklinga betre, og fjerna irritasjonsmoment for biltrafikken frå Leirvik som i dag må venta lenge i krysset på passerande ferjebilar.

To rundkøyringar, filterfeltet og to fotgjengar— og syklistundergangar er kalkulert til å kosta 26 millionar kroner, og vil ta halvtanna år å byggja.

— Det blir også ei tryggare trafikkavvikling, seier Vegvesenets prosjektleiar Roberto Balzer. E39 er sterkt ulukkesutsett, med 15 omkomne og 283 skadde personar dei siste 15 åra.

Prosjekt Vabakkjenkrysset skal lysast ut på anbod før sommarferien, med anleggsstart i oktober eller november, ifølgje Balzer. Prosjektet er komplisert, og vil ikkje stå ferdig før ved årsskiftet 2013/2014.