— Luftfartsverket vurderer nå hvilke flyplasser man kan tilby Ryanair. Men med de krav Ryanair stiller om fritak fra terminal- og passasjeravgifter, er det ikke aktuelt å slippe selskapet til på Flesland, sier regiondirektør i Luftfartsverket SørVest, Are Lien til Bergens Tidende.

For noen dager siden hevdet Ryanair at man har dialog med 40 ulike flyplasser i Europa om nye lavprisruter. Flesland er ikke blant disse. På Flesland hadde man henvendelse om en lavprisrute til London for noen år siden. Men selskapet trakk seg da det ikke fikk løfter om å slippe flyplassavgiftene.

Vil satse i Norge

Informasjonssjef Oteo Ende ved Ryanairs hovedkontor i Dublin sier til Bergens Tidende at man mer enn gjerne vil satse på flere ruter til Norge. Også innenriksruter mellom de store norske byene er interessant.

— Vi har vokst med 150 prosent i Norge hittil i år, og vil gjerne satse mer, blant annet ved å stasjonere egen flypark der. Vi er i dialog både med Luftfartsverket og flere norske flyplasser, men av hensyn til konkurransen med Braathens og SAS kan jeg ikke si hvilke.

Innlandsruter?

— Men kan dere være villig til å betale norske luftfartsavgifter for å få innpass på de store innenlandsrutene, eksempelvis Bergen ý Oslo?

— Det kan jeg ikke kommentere, sier Ende. Ifølge regiondirektør Are Lien har ledelsen ved Flesland ikke blitt kontaktet av Ryanair. Men han bekrefter at en delegasjon fra Haugesund lufthavn er invitert til Dublin 8. juni for å drøfte muligheter for å gjøre flyplassen på Karmøy til base for Ryanairs ønske om å satse på billige flyruter til og fra Vestlandet.

— Luftfartsverket blir med på reisen, og jeg ser ikke bort fra at vi kan tilby Ryanair å bruke Haugesund lufthavn. I så fall må også andre flyselskaper få tilsvarende betingelser i Haugesund, sier Lien.

Økonomisk umulig

— Hvorfor vil dere ikke slippe Ryanair til på Flesland?

— Rett og slett fordi det økonomisk sett blir umulig å differensiere avgiftsnivået for å tilfredsstille Ryanairs krav for å fly hit. På Flesland tar vi inn 330 millioner kroner i avgifter i året. Siden alle flyselskapene som flyr på Flesland må stilles likt, vil Ryanairs betingelser bety at store deler av inntektsgrunnlaget for Flesland vil forsvinne, sier Lien.

I dag flyr Ryanair med stor suksess fra den privateide Torp flyplass ved Sandefjord til London, Frankfurt og Glasgow. Selskapet selger billetter til under 500 kroner, men flyr vanligvis på mindre, private flyplasser som gjerne ligger 10-12 mil fra de store byene.