For lederen i Arbeiderpartiet i Bergen vil det være en ny ydmykelse hvis et benkeforslag på Brudvik fører til at hun også mister femteplassen på bystyrelisten. Grung hadde håpet å bli nominert som nummer tre.

Bergens Tidende er kjent med at det arbeides aktivt bak kulissene for å samle størst mulig flertall for Ruth Brudvik som selv er medlem av nominasjonskomiteen.

— Jeg vurderer å stille, fordi jeg har fått henvendelser om å gjøre det, er den korte kommentaren fra Brudvik.

Mistillit i så fall

— Jeg er forberedt på alt. Dette får skjebnen avgjøre, sier Grung til Bergens Tidende. Hun var ikke kjent med at det vil bli stilt motkandidat da BT kontaktet henne tirsdag.

— Vil du oppfatte det som mistillit til deg som partileder i Bergen hvis du heller ikke blir nominert på femteplass?

— Ja, det er klart jeg vil gjøre det, svarer hun kontant.

Ruth Grung, som nå er fungerende byråd for barnehager, skole og idrett, vil ikke spekulere i hva som vil skje med hennes videre karriere i partiet hvis motstanderne vinner frem. Men slik BT tolker henne, må Arbeiderpartiet i Bergen i så fall lete etter ny leder på årsmøtet 8. februar. Å bli nektet femteplassen vil gå på autoriteten løs.

Meldte seg ut i protest

Grung er foreslått som nummer fem på Ap-listen av en enstemmig nominasjonskomité. Men hun reagerte kraftig, og offentlig, på at hun ikke ble ført opp på tredjeplass, istedenfor Anne Gine Hestetun som hun vikarierer for frem til sommeren.

I sterk misnøye med at heller ikke hennes eget lokallag, Folkets Hus Partilag, støttet hennes kandidatur som nummer tre, meldte hun seg ut en stund før jul og gikk over til Arbeiderpartiets Universitetslag.

Samtidig fremførte hun kritikk mot sitt tidligere lag for å ha vist for liten aktivitet.

Denne måten å reagere på har skapt undring og irritasjon i partikretser som hittil har støttet henne i indre feider. Grungs opptreden bryter sterkt med en partikultur hvor det er god tradisjon å ta imot de oppgaver man blir pålagt.

En erfaren traver

Ruth Brudvik (56) er en velkjent skikkelse i det lokale arbeiderpartimiljøet. Han har bl.a. lang erfaring fra representantskapet. Hennes viktigste partiverv er å være kvinnepolitisk leder i Bergen. Til daglig er hun ansatt i Hordaland fylkeskommune, som leder for seksjonen for helse-, miljø og trygghet (HMT). Tidligere var hun informasjonsleder ved Haukeland Sykehus.

Omstridt og stridbar

Ruth Grung (43) er ferskere i partiet. Hun meldte seg inn rundt 1995. I yngre år var hun aktiv i så vel Sosialistisk Ungdom (SU) som Marxistisk Gruppe.

Hun ble valgt til nestleder i Arbeiderpartiet i Bergen i 2001, og avløste så Sigurd Grytten som leder i 2002. Begge ganger var det mye støy og sterke rivninger mellom forskjellige grupperinger i partiet.

Grung er en omstridt og stridbar lederskikkelse. «Friske» og uventede politiske utspill har vakt mye oppmerksomhet, bl.a. det siste forslaget om å bygge opptil 30.000 nye boliger i byens sentrum. Det har heller ikke gått upåaktet hen at hun for en tid siden vendte tommelen ned for å satse på bybane.

OMSTRIDT: Ruth Grung er en omstridt og stridbar lederskikkelse. Nå vender nære støttespillere henne ryggen. ARKIVFOTO: EIRIK BREKKE.