Fredag ettermiddag gjennomfører lokale SV-ere popkornaksjon utenfor det gamle kinolokalet. Gratis popkorn skal minne bergensere på at det er et gammelt kinoklenodium som nå holder på å glippe ut av hendene deres. Formålet med aksjonen er å få folk i strøket til å reise seg i protest og kreve at salget av bygget til den kristne tv-kanalen Visjon Norge blir omgjort.

Tina Åsgård sitter i bystyret for SV. Hun reagerer sterkt på det som har skjedd med den tradisjonsrike kinobygningen på Danmarksplass.

Blir sektlokale

— Bystyrets intensjoner har hele tiden vært at Forum kino etter et eventuelt salg fortsatt skulle være et kultursted for alle bergensere. Nå ser vi resultatene av byrådets hastverksarbeid: store deler av byens befolkning blir ekskludert fra muligheten til å kunne ta i bruk og nyte den kulturskatten som Forum kino er, sier Tina Åsgård.

Hun er også medlem av komiteen for finans, kultur og næring.

— Det som nå skjer, er at Forum går fra inkluderende folkeeie til ekskluderende sektlokale. Dette er trist, men dessverre konsekvensen av privatiseringspolitikken til sittende byråd, sier Tina Åsgård.

Foreslo utsettelse

Hun sier at da spørsmålet om salg dukket opp for over et år siden, foreslo SV i bystyret at saken skulle utsettes.

Hensikten var at man skulle se Forum kino i sammenheng med utviklingen av området Kronstad/Solheimsviken og også i forbindelse med kulturmeldingen.

— Hele bydelen er i rivende utvikling, både i forbindelse med Bybanen og med etablering av ny høgskole. Alt dette øker behovet for en kulturarena i området. Denne sjansen lar vi gå fra oss hvis Visjon Norge får overta lokalene. Det er mer enn sørgelig, mener Tina Åsgård.

Bør fratas fullmakter

Hun er helt på linje med Arbeiderpartiets Terje Ohnstad, som i gårsdagens BT tok til orde for at byrådet skal fratas fullmaktene til å selge kommunale bygg, i særdeleshet kulturbygg.

Forum kino er den største frittliggende kinobygning som ble bygget i Norge på 30-tallet, og føyer seg inn i en internasjonal tradisjon med store kinopalasser som ble oppført over hele Europa.