Ordfører Liv Kari Eskeland (H) har engasjert seg sterkt for å få på plass trafikksikkerhetstiltak etter to tragiske dødsulykker og flere ulykker med personskader på E39 over Stord i fjor.

På et folkemøte på Leirvik mandag kveld presenterte Statens vegvesen en fersk ulykkesrapport og tiltak for å forbedre sikkerheten.

— Jeg forventer at de tar tak i problemkryssene nær Leirvik, sa ordfører Eskeland før møtet.

Hun peker spesielt på krysset ved Vabakken, Litlabøkrysset, Ådlandskrysset og Vestlivegen.

— Dette er kryss som alle har ført til store personskader eller død. Det er uholdbart og vi kan ikke leve med det, sier hun.

Fotoboks og rumlefelt

bt.no har fått ut rapporten, og blant tiltakene som får første prioritet er nettopp sikring av veikryss:

  • Lavere fartsgrense gjennom Vabakkenkrysset.
  • Rumlefelt i Litlabøkrysset og krysset ved Ådland bru.
  • Skilt med full stopp i kryss med manglende vikepliktsrespekt.
  • Gjennomgå rutinene for vintervedlikeholdet. Blant tiltakene som prioriteres i neste rekke er:
  • Veilys mellom Studalen og Vestlikrysset. Bedre merking med midtfelt, fartsvisningstavler, fotoboks på Rommetveit og siktutbedring i flere veikryss. Tiltakene har en kostnadsramme på 20, 3 millioner kroner.

- Vi kan ikke leve med det

Statens vegvesen har analysert data fra trafikkulykker på E39 de siste fem årene. På strekningen fra Føyno til Sandvikvåg er det registrert 39 personskadeulykker i perioden 2005-2009.

To personer er drept, 13 er alvorlig skadede og 59 er lett skadede. Ulykkesfrekvensen er imidlertid ikke større enn andre europaveistrekninger i Hordaland, med ett viktig unntak.

Ved Ådland bru utenfor Leirvik er ulykkesfrekvensen spesielt høy, ifølge rapporten. Det var her en 19-åring mistet livet i september i fjor.

Litt lenger nord døde en 22-årig motorsyklist i april i nok en kryssulykke.

Flere ulykker på snø og is

Rapporten viser dessuten at over Stord er andelen ulykker på snø- og isføre < > sammenlignet med resten av E 39 i Hordaland. Dette gjelder særlig på strekningen mellom Ådland og Sandvikvåg.

«Det er uklart om dette har samanheng med kvaliteten på vintervedlikehaldet eller om det skuldast andre faktorar. Standarden på vintervedlikehaldet på E39 over Stord, skal i utgangspunktet vere den same som elles i Hordaland,» heter det i rapporten.

De mange ulykkene på is- og snøføre er ett av punktene ordføreren på Stord har merket seg.

— Vi skal ikke godta det dersom det er forskjell på vintervedlikeholdet. Her må vi etterprøve at de som brøyter veiene våre følger kontraktene, sier Eskeland.

— Hvordan opplever du selv å kjøre på denne veien?

— Som ordfører sitter jeg med hjerte i halsen når jeg vet hvor dårlig standard det er på veien sammenlignet med kravene som gjelder for europaveier i dag, sier Eskeland.

Hva synes du om tiltakene? Si din mening i feltet under!