I går var delegasjonen av russiske veterinærer og mateksperter på Bergens-besøk. På programmet sto blant annet omvisning og samtaler på Nasjonalt institutt for ernærings— og sjømatforskning (NIFES).

Bakgrunnen for russernes tokt til Norge, er striden som er oppstått rundt innholdet av tungmetaller i norsk oppdrettslaks. Russland begrunner importstansen med funn av høye verdier av bly og kadmium i laksen.

Går grundig til verks

Mattilsynet er vertskap for besøket, og formålet er naturligvis å skape et positivt inntrykk av næringen og det norske kontrollsystemet.

Ifølge Bjarne Aalvik, som på vegne av Mattilsynet er reiseleder for russerne, går fagfolkene svært grundig til verks.

— De registrerer og driver utstrakt utspørring. Men det er vanskelig å si om de er imponert. Hovedpoenget er å vise dem hvordan norsk havbruksnæring og kontrollsystemet fungerer i praksis. Vi polemiserer ikke med dem, forteller Aalvik til BT.

De ønsker heller ikke å snakke med pressen om sine inntrykk fra den norske havbruksnæringen.

Mange besøk

Delegasjon, som også inkluderer sjefene for mattilsynene i Moskva og St. Petersburg, har vært i Norge en uke. Mandag skal de besøke Austevoll Fiskeindustri. Tidligere har de besøkt fiskeslakterier, fôrfabrikker, oppdrettsanlegg og Veterinærinstituttet.

Prøver norske ernæringsmyndigheter har tatt av oppdrettslaks, viser at tungmetallverdiene holder seg innenfor grensene satt av EU. Russerne har altså kommet til andre konklusjoner.

Når de kommer tilbake til Russland, skal ekspertene skrive en rapport. Norske lakseeksportører setter sin lit til at deres konklusjoner kan bidra til å få slutt på importforbudet.

RUSSISK BESØK: I går besøkte de russiske ekspertene NIFES i Bergen, med Bjarne Aalvik (foran) fra Mattilsynet som reiseleder. FOTO: SCANPIX