• Vi må vise at vi gjør noe positivt også, sier russepresident Maria Grønner. Fredag samler russen inn penger til fattige i Bergen.

MARIANNE RØISELAND marianne.roiseland@bt.no— Det er fint å hjelpe folk i Bergen, sier presidenten for 2000 blå- og rødruss i Bergen. Maria Grønner regner med at i alle fall 1500 av dem blir å se overalt hvor folk ferdes i Bergen for å samle inn penger. Vel 1200 fattige barn Pengene skal Aksjonsgruppen mot sosial nød og Bergen uavhengige sosialrådgivningskontor ta hånd om.- Mange tenker at det ikke finnes fattigdom i Norge, men det gjør det. Selv om folk kanskje er fattige på en annen måte enn andre steder, sier Maria Grønner.Eva Sennesvik i Aksjonsgruppen mot sosial nød regner med at det er 1200-1300 fattige barn og unge i Bergen.- Dette er barn der foreldrene lever på lav trygd eller sosialhjelp. Mange av dem må forsake mye fordi nesten alt koster penger, sier hun. Sennesvik er svært glad for at russen setter aksjonsgruppen i stand til å drive et aktivt påvirkningsarbeid overfor dem som styrer landets pengesekk. Bedre veiledning Sosialrådgivningskontoret håper støtten kan gjøre sosionomstudentene bedre i stand til å veilede mennesker gjennom byråkratiet.Bergensrussen får hjelp av Norsk Folkehjelp til å gjennomføre aksjonen på en sikker måte. - Når hele russen står sammen, kan vi faktisk utrette noe, sier Maria Grønner. Hun vil ikke røpe hvor mange penger russen håper å samle inn fredag, men i fjor kom det inn i overkant av 100.000 kroner.