— Noen unge rammes av psykiske vansker. Andre fortviler fordi noen i familien får kreft. Vi aksjonerer for å hjelpe begge grupper, sier Camilla Fevåg. Hun er selv svartruss fra Bergen Maritime Videregående skole. I går var hun anfører for de røde, blå og svarte horder og ledet russens innsamlingsaksjon i Bergen. Første uke i russeklær markerte russen seg i bybildet.

Nærmere 1000 russ fra 28 videregående skoler i Bergen og nærmeste kommuner deltok i innsamlingsaksjonen. 50 prosent av de innsamlete midler skal gå til Kreftforeningens arbeid blant unge pårørende. 50 prosent går til ungdomspsykiatrisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus.

— Det motiverer oss unge å gjøre noe for å hjelpe andre unge, sier Camilla Fevåg. Hun mistet sin far i fjor. Han døde av kreft. Dermed har hun selv erfaring som pårørende.

— Min far fikk vite at han hadde lymfekreft i 2002. Vi fikk lite informasjon og måtte ofte finne den selv. Vi levde i stor uvisshet. En dag fikk vi vite at han kunne bli helt frisk. En annen dag så vi at han var syk igjen. Å takle svingningene var krevende, innrømmer Camilla Fevåg.

Hvert år opplever 4000 barn og unge at foreldre, søsken eller andre de er glad i får kreft. Russen i Bergen håper de kan bidra til at det etableres et fast opplegg der de får informasjon og støtte.