Dagens beboere er naturlig nok skuffet:

— Jeg vil ikke flytte, så enkelt er det, sier Tone Andenes, som har barn på Damsgård skole like ved.

Siste ord er neppe sagt i denne saken. Ikke minst fordi bydelsstyreleder Bente Krokeide (Ap) understreket at prosjektet skal skje frivillig.

— Det blir ikke snakk om tvangsflytting, sa Krokeide da hun begrunnet Aps forslag, som fikk støtte fra KrF, Sp, SV og RV.

Det fikk Pensjonistpartiets Frank W. Hansen til å spørre hva som skjer hvis beboerne nekter. Blir det hele lagt på is? spurte han.

Hansen varslet at han vil anke lokaliseringen inn for bystyret på grunn av saksbehandlingsfeil. Dessuten sier ikke vedtaket med et ord at Stadionvei 19 er valgt. Naboene vil nå engasjere advokat for å sjekke om kommunen har hjemmel for å starte ombygging.

Uteliggere mot beboerne

Hensynet til rusmisbrukere sto mot hensynet til beboerne i gårsdagens debatt.

— Jeg er overrasket over at noen mener vi skal synes synd på kriminelle narkomane. Jeg synes andre mennesker kommer før, sa Frps Arne Voll, som sammen med Høyre og Pp stemte mot.

— Bostedløse har rett på et sted å bo. Det er feil å be dem ligge i trappeoppganger uten seng og uten en varm stue, sa KrFs Arvid Nilsen. Han tilhørte flertallet.

Et 30 talls berørte naboer fulgte debatten i bydelsstyret. Halvannen time tok det å komme til en konklusjon.

Først fremmet Pensjonistpartiet forslag om å utsette saken. Dette fikk støtte fra Høyre og Frp.

Men flertallet, Ap, SV, RV, Sp og KrF, gikk mot utsettelsen. De samme partiene støtte lokaliseringen og påla samtidig administrasjonen å sørge for at kvelds- og nattevakt kommer på plass.

Kritikk

Bydelsdirektør Georg Myhrvold fikk skarp kritikk for administrasjonens fremgangsmåte. Både fra beboerne og de folkevalgte.

Særlig har det vekt irritasjon at representanter for skolen og barnehagen ble orientert om lokaliseringen tre uker før beboerne fikk beskjed. Mens adressen ble hemmeligholdt i sakspapirene som gikk til politikerne.

— Jeg føler irritasjon, sinne og frustrasjon, sa Odd Johannessen som talte på vegne av nabolaget.

USIKRE: Noen av barna i og rundt Stadionvei 19 må kanskje flytte etter at boligen blir botreningssenter for rusmisbrukere. (Arkivbilde)
Foto: Tor Høvik