På Dagsverket i Øvregaten 37 kan rusavhengige møte opp hver morgen for arbeid. 15 plasser tildeles hver dag, og deltakerne kan jobbe fire timer, til 50 kroner timen. To ganger i uken reiser arbeidsledere opp i parken og rekrutterer rusmisbrukere til å rydde området.

Som BT skrev lørdag legges parktilbudet ned 1. juni. I tillegg kuttes antall plasser i Sandviken fra 15 til 10. Bakgrunnen er at Nav trekker støtten sin.

På vaskeriet i Øvregaten treffer BT Ronald Hansen. Han har vært med på tilbudet siden starten.

— For meg er dette holdepunktet i livet. Det å komme hit, arbeide og treffe folk.

Hansen legger ikke skjul på at han er rusmisbruker.

— Jeg har egentlig ikke noe lyst til å henge i miljøet, så her nede kommer jeg meg unna. De 200 kronene vi tjener er viktig, men sosialiseringen er minst like viktig.

Forstår ikke

At Nav Hordaland trekker seg fra prosjektet, mens Nav Midtbyen i Trondheim øker støtten, skjønner han lite av.

— Hører de ikke sammen disse, eller lager de sine egne interne regler? Jeg trodde dette var staten, sier han.

I Lørdags-BT fortalte Tommy Johansen i Nav Hordaland at dette var kommunens ansvar. Geir Johnsen i Nav Midtbyen har en helt annen virkelighetsforståelse.

— Vi har hatt en opptrapping av Dagsverket, fra ti til femten plasser. Det er et tegn på at vi er fornøyd med plassene.

Johnsen sier de også er fornøyd med samarbeidet mellom staten og kommunen.

— Vi mener det helt klart er Nav sitt ansvar å være med på dette. Derfor har vi trappet opp.

Dagsverket i Trondheim ble startet opp etter modell fra Bergen. Leder for Dagsverket i Trondheim, Hrønn Thorisdottir, synes det er synd at søsterbedriften i Bergen mister støtte.

— Dette er en måte å nå en gruppe som står lengst fra arbeidsmarkedet på. Dette er en gruppe som Nav har ansvar for, og det er synd at ikke alle der ser sitt samfunnsansvar.

Thorisdottir karakteriserer det som uforståelig at Nav Hordaland trekker støtten sin.

Kjenner ikke tilbud

Tommy Johansen i Nav Hordaland mener det ikke er et paradoks at Nav trekker støtten i Bergen, mens den økes i Trondheim.

— Jeg kjenner ikke godt nok til hva som skjer de oppe. Jeg vet at de har noe lignende tilbud i Trondheim, men vi har forskjellige tilnærminger til dette. Jeg kan ikke bedømme hva de gjør der oppe.

Johansen påpeker at Nav Hordaland mener Dagsverket ikke er knyttet til deres oppdrag.

— Jeg vet at det høres veldig formelt ut. Men i bunn ligger det at vi skal hjelpe denne gruppen, vi skal bare tilby andre tilbud. Vi har aldri hatt så mange tilbud og prosjekter som nå.

Daglig leder ved Dagsverket i Bergen, Jostein Hansen, forteller at de har fått kritikk for ikke å lage statistikk på hvor mange som kommer seg videre i skole og jobb.

— Dagsverket skulle være enkelt og ubyråkratisk, og vi opererer kun med navn og personnummer, sier han.

I etterkant har de gått gjennom navnelistene med de 600 personene som har vært innom tiltaket gjennom årene.

— Vi vet at åtte prosent av deltakerne har kommet seg videre til andre positive tiltak. Så å si at dette ikke gir resultater er feil.

Hva tenker du om at Nav trekker støtten til arbeidstilbud for rusavhengige? Si din mening under artikkelen.