Etter sommeren har politiet i Bergen merket en økning i antall bekymringsmeldinger fra folk som opplever at rusmisbrukere har funnet seg nye oppholdssteder i byen.

— Dette er en utvikling vi ikke liker og som vi må forsøke å stanse, sier Bengt Angeltvedt, leder for patruljeseksjonen i Hordaland politidistrikt.

Dette er en utvikling vi ikke liker og som vi må forsøke å stanse

Bengt Angeltvedt i politiet

En av dem som har tatt kontakt med politiet, er rektor ved Krohnengen skole, Per Songstad.

— Etter sommeren har jeg måttet ringe politiet én til to ganger i uken for å få fjernet rusmisbrukere som er på skolens område i skoletiden, sier Per Songstad.

Dukker opp i skoletiden

Han er tydelig oppgitt og forteller at det har vært spesielt ille etter ferien, men at det har avtatt noe.

— Jeg synes det er uheldig at vi deler området med folk som ruser seg. Selv om vi ikke har hatt noen episoder så langt, kan de være uforutsigbare. Vi ønsker at de skal være et annet sted, sier Songstad.

Ifølge rektoren dukker rusmisbrukerne opp rundt klokken 14.30 og oppholder seg i et parkområde som brukes av SFO.

— Det oppleves veldig ubehagelig for barna og de som jobber der når det er rusmisbrukere på arealet vårt. Jeg har selv bedt dem flytte seg, men som oftest har jeg ringt til politiet, som sender en patrulje.

Kan be politiet patruljere

Rektor forteller at det ofte plukkes sprøyter inne på skolens område. Skolen merker også at rusmisbrukerne bruker skolens område på kvelder og i helgene.

— Både skolen og foreldre reagerer på dette. Skolen er ikke fornøyd med å ha rusmisbrukere i området når vi har ansvar for 300 barn.

Han forteller at skolen vil kontakte politiet oftere dersom det ikke blir bedre.

— Vi har ikke hatt en dialog med politiet om å fjerne dem, men jeg mener det er innlysende at det er en utfordring siden vi har ringt politiet mange ganger siden skolestart. Og hvis det ikke begrenser seg, må vi be politiet om å patruljere her oftere, sier han.

- Det er ikke greit

Også Laila Damsgård, rektor ved Christi Krybbe skoler, har merket en økning av rusmisbrukere på skolens område etter sommeren. Damsgård sier at skolen er i kontinuerlig kontakt med politiet, som har styrket oppfølgingen av området.

— Vi ser at det kommer personer som ikke bør være her når vi går hjem om ettermiddagen. Vaktmesteren forteller også om knuste flasker og brukerutstyr som han må fjerne enkelte morgener, sier Damsgård og legger til:

— Jeg synes ikke det er greit. Dette er en barneskole, og her skal man være trygg. Men jeg tror ikke dette bare er et problem for skolene i sentrum.

Skolen har også vært i kontakt med kommunen for å se på hvilke tiltak de kan sette i verk.

— Kommunen vil blant annet øke belysningen på kveldstid, og vi har også satt inn ekstra tiltak med å rydde skolegården om morgenen. I tillegg har vi en tilsynsvakt her på ettermiddag og kveld, sier hun.

- Slik skal det ikke være

Hun ønsker ikke at rusmisbrukerne skal etablere seg på skolens område.

— Det er viktig å sette inn et kraftig støt nå, slik at det ikke er noen som får muligheten til å opprette en arena her. Vi svarer som sagt med å øke vår beredskap

Bengt Angeltvedt, leder for patruljeseksjonen i Hordaland politidistrikt, forteller at de allerede har intensivert patruljevirksomheten rundt begge skolene.

— I tillegg har vi vært i kontakt med kommunen for å se om man kan stenge porten til Christi Krybbe skoler når skolen er ferdig. Vi vil også se om det er mulig å få til andre tiltak rundt Krohnengen skole.

— Vi kan dessverre ikke være der 24 timer i døgnet, og er derfor avhengig av andre tiltak for å holde rusmisbrukere unna skolenes områder. Dette er uholdbar situasjon som vi ikke skal ha noe av.