Nå skal 15 menn som er til avrusing ved Askøy Blå Kors Klinikk få tilbudet allerede mens de er i behandling. Alle er bosatt i Bergen kommune, og Prosjekt Overgang skal hjelpe dem til å få orden på en helt ny hverdag.

Ved institusjonene er livet ryddig og strukturert, men for mange blir selv et besøk hos tannlegen vanskelig når de kommer hjem. «Sekretæren» skal bidra med kunnskap og oversikt i jungelen av tilbud, både innenfor behandling og fritidsaktiviteter. De kan også følge den som ønsker det til avtalene i en overgangsperiode.

Ferdig behandlet, men ikke klar

Utfordringene står i kø når rusbehandlingen ved en institusjon er over.

Glenn Are Nesbø (29) vil skape seg et nytt liv. Men det er ingen lett sak å legge rushelvete bak seg. For mange blir veien tilbake til rusmiljøet kort når ensomheten tar overhånd på en hybel eller et hospits. Men å bryte med sitt gamle miljø er nøkkelen til suksess, mener Glenn. Han har opplevd problemene på kroppen, men nekter å gi opp.

Nå har han vært rusfri i snart ett år.

Raskt tilbake til samfunnet

Det er viktig at det ikke blir «hull» i oppfølgingen. Ettervernet må fungere fra dag én, understreker prosjektleder Sari Lindeman. Hun har fulgt Glenn tett i mange år og vet hvor viktig det er at rusmisbrukere får hjelp til å komme i gang med aktiviteter.

— Selvbildet deres er veldig lavt, og det nytter ikke å gi dem en brosjyre over hvilke tilbud som finnes. De fleste tør ikke gå, men blir sittende alene hjemme istedet. Da kan vi følge dem de første gangene, sier Sari Lindeman.

— Noen av dem vet ikke hvordan de snakker med en saksbehandler, og da er det godt å få litt hjelp.

Hun skal sammen med en miljøterapeut nærmest leie prosjektdeltakerne over i et rusfritt liv. Prøveprosjektet skal gå over tre år og er et samarbeid mellom Bergen Kommune og ulike behandlingsinstanser.

Ettervernstelefonen

Som en del av prosjektet åpner også Ettervernstelefonen. Der kan alle ta kontakt hvis de trenger hjelp til å orientere seg i de ulike hjelpetilbudene. Telefonen får nummeret 94 50 39 00.

I tillegg skal en sosialantropolog studere hvordan rusmisbrukernes hverdagsliv blir. Prosjektleder Sari Lindeman forteller at det er mange gode rustiltak i gang ulike steder, men det er ikke alle hjelperne som vet om hverandre.

Her skal det bygges et nettverk av kompetanse og hun er opptatt av at kompetansen skal komme så mange som mulig til gode. Den sosialantropologiske studien vil kunne avhjelpe det.

Et viktig møte

  • Hei, det er Christine.

Helsebyråd Christine Meyer tar imot den utstrakte hånden da Glenn kommer inn. Han presenterer seg og forteller litt om hvilke utfordringer man har etter avsluttet behandling i institusjon. Han bor på kommunens botreningssenter og får tett oppfølging når han trenger det. Han har tro på Prosjekt Overgang. Kritikken mot et ettervern som ikke fungerer optimalt har heller ikke gått helsebyråden forbi, hun håper at dette kan bli en god løsning for mange.

— Det er nettopp et slikt opplegg mange trenger når de kommer ut fra avrusing. Behovet er stort, konstaterer Meyer før hun haster videre til neste møte.

Veien videre

— Det er helt nødvendig å bryte med alle «rusbekjente», sier Glenn.

Han forteller om en vanskelig vei ut av rushelvete, mange forsøk og mange sprekker, jakten på nye venner, håp om kanskje en kjæreste en dag. Han er talefør og høflig og ser lyst på fremtiden. Datakurset han går på skal hjelpe ham inn på arbeidsmarkedet.

— Jeg har nesten ingen numre på mobilen min, og alle jeg snakker med er saksbehandlere eller jobber i rusomsorgen. Så det er ikke lett, men jeg skal klare det, sier Glenn bestemt.