Den kristne stiftelsen Karmsund ABR-Senter har møtt en kald skulder i forsøket på å etablere et rusvernsenter på Litlabø på Stord.

Stiftelsen er i dag etablert med syv avdelinger fordelt på fire plasser i Rogaland. Fylkesmannen i Rogaland fører tilsyn med disse.

-Vi har ikke mottatt noen klager fra brukere eller fra omgivelser, sier Margaret Gjedrem, rådgiver hos Fylkesmannens helse— og sosialavdeling.

«Stor grad av kreativitet» og «mange aktiviteter for brukerne» er stikkord Gjedrem nevner fra tilsynsrapportene.

Rogaland fylkeskommune har hatt avtale om kjøp av inntil åtte plasser på Karmsund ABR-senters institusjon på Juvåsen.

— Vi fikk gode tilbakemeldinger fra kommunene, særlig Stavanger kommune var positiv, sier Roar Norås, spesialkonsulent i Helse Stavanger og tidligere ansatt i Rogaland fylkeskommune.

I forbindelse med rusreformen ble ansvaret for rusmisbrukere overført fra fylket til Helse Vest ved nyttår.

Daglig leder i Karmsund ABR-senter, Halvor Hansen, håper på grønt lys i Stord kommunestyre torsdag.

— Vi kan være i gang alt i mai måned. Det er allerede kommet inn en velvoksen bunke med stillingssøknader, sier Hansen som har planene klare for oppussing av både kurssenteret og idrettshallen.

— Lokalbefolkningen har levert over 2000 underskrifter mot etableringen. Hvordan vil dere eventuelt møte dem?

— Vi kan ha åpent hus med kafétreff. Folk må få se at dette er normale folk. Det er så gale holdninger til rusmisbrukere i samfunnet. Her på Stord er folk helt på styr, sier Hansen til Bergens Tidende.

Arbeiderpartiet kan bli en joker i avstemmingen i kommunestyret.

— Vi har stilt gruppen fritt, men motstanderne er i flertall i Ap-gruppen. Selv er jeg veldig motstander og vil ha en ruspolitisk handlingsplan på bordet først, sier Aud Berit Alsaker Haynes, leder for Stord Ap sin kommunestyregruppe.