Askøyværinger er lite vant med køer. Folk som bor i Fana, Åsane og på Sotra har gjespet seg gjennom endeløse køer i årevis. Veiarbeidene på Askøybrua og køene har derfor fått fyr i peisen hos normalt sindige striler.

En Askøykvinne har sendt oss en e-post med spørsmål hun ønsker svar på. Vi har spurt de ansvarlige.

Må dette pågå i en måned?

Mener virkelig veivesenet at man skal ha lysregulert broen også i rushtiden i en hel måned? Dvs. at askøyværinger skal komme og hente barna for sent i barnehagen og på SFO i en måned?

Etter å ha satt i køen i lang tid, fikk jeg endelig kommet meg over broen, og hentet datteren min 17.20 i barnehagen i går, barnehagen stenger egentlig 17. Resultat: kaos, overtid for barnehageansatte og bot for oss. Og dette skal pågå en måned?

Eller skal vi kommer for sent hver dag i en måned og gå for tidlig for å rekke å hente barne, i en hel måned? Hva blir dette i tapt arbeidsfortjeneste?

Vedr. arb. på ubeleilige tidspunkt, det må være for oss trafikanter, for det var ingen som jobbet der i natt(23.30tiden), og har hørt fra folk som passerte der i går kveld at det var rødt lys, men de så ingen som arbeidet.

Dette arbeidet må vel kunne utføres på kvelds-/nattetid? Selv om det er ubekvem arbeidstid, er det vel bedre enn å lamme innfartsåren til en kommune i rushtiden i en måned?skriver askøykvinnen til bt.no.

Det blir dirigering etter behov

— Det blir manuell dirigering forbi veiarbeidet i rushtidene etter behov. Reisevaneundersøkelsen skapte ekstra komplikasjoner i dag, sier seksjonsjef Arild Hegrenæs i Statens vegvesen til bt.no.

Bilister har kontaktet oss selve veiarbeidet. Er det ikke mulig å sette på flere folk eller gå skiftarbeid, slik at det kan gå raskere?

Vil vurdere fortgang

— Vi har satt ut arbeidet på kontrakt til en entreprenør. Det kan bli aktuelt å vurdere det i samarbeid med entreprenøren. I så fall må kontrakten reforhandles, sier Hegrenæs.

Det er ikke fritt for at seksjonssjefen har fått en del kjeft i dag. Han har også fått spørsmål om hvorfor arbeidet ikke gjøres om sommeren. Hegrenæs sier at det bare er en måned til det er slutt med bompenger på Askøybrua. Da vil trafikken øke. Derfor ønsker veivesenet å bli ferdig med arbeidet før den tid.

Leif Gullstein