— I grove trekk er spiss fleinsopp like farlig som LSD. Det er foruroligende hvis ungdom putter i seg fleinsopp i den tro at det er mindre farlig enn LSD, men mange tror at soppen er mindre farlig fordi den finnes naturlig i skogen. Fleinsopp inneholder hallusinogerende stoffer, og det er lite viktig om opphavet til de hallusinogerende stoffene er naturlig eller syntetisk fremstilt, sier Tormod Bønes, leder for kjemisk avsnitt ved Kripos.

Flere elever opplyser at det er mange som ruser seg på «magic mushrooms» i helgene, og det skal være mulig å få kjøpt fleinsopp på eller ved flere av skolene.

— Stoff med hallusinogerende egenskaper anses for å være svært farlige. Ved inntak av stoffene utsettes man for sansebedrag, som kan føre ti at man gjør bisarre handlinger med fare for å skade seg selv eller andre, sier Bønes.

Spiss fleinsopp står på narkotikalisten. Nylig ble to andre sopparter, cubafleinsopp og blånende flekkskivesopp, ført opp på legemiddellisten fordi de inneholder hallusinogerende stoffer.

— Særlig de to siste typene sopp reklameres det for på Internett, fordi de ikke står på narkotikalisten, sier Bønes.