Erling Pedersen, administrerende direktør ved Stiftelsen Bergensklinikkene, er nærmest ustoppelig når BT ringer og forteller om det nye samarbeidsprosjektet mellom Fana-politiet og de videregående skolene i distriktet.

– Svensk politiforskningsinstitutt har gjort forskning som viser at politi i rusforebyggende arbeid ikke har noen effekt. Hvis målsettingen med razziaene er å forebygge, så er de på villspor. Politiet må holde på med ting de kan. Rusforebygging er de ikke utdannet til, sier Erling Pedersen, som også er leder for Fagrådet inne Rusfeltet i Norge.

– Skaper bare uro

Pedersen synes Fana-politiet skal avslutte prosjektet sitt umiddelbart.

– Dette må de slutte å bruke penger på. Når de tropper opp slik på en skole, skaper det bare uro, dårlig miljø og utstøting. I verste fall ender det med at de som blir tatt skyves ut av det normale miljøet. Da blir situasjonen bare enda verre, sier Pedersen.

Han minner om at Norge i 30 år har hatt en feilslått politikk overfor rusmisbrukere.

– Dette begynte med at politiet prøvde å kaste misbrukere ut av Slottsparken på 70-tallet. Siden er alt bare blitt verre, sier Pedersen.

Han viser til at stadig flere bruker stoff, at 70 prosent av alle innsatte har et rusproblem, og at ungdom generelt begynner tidligere med alkohol.

Alkohol like stort problem

– Nå må vi prøve noe nytt. Vi vet hvem som er i faresonen. Det er først og fremst de som vokser opp under dårlige forhold – og spesielt barn av rusmisbrukere. For dem som er i risikosonen må vi gå inn og gjøre skikkelige tiltak allerede på barnehagenivå, mener Pedersen.

Han er dessuten overrasket over at fokuset på narkotika er blitt så stort.

– Alkohol blant unge er et vel så stort problem, og det burde brukes minst like mye på å forebygge dette, mener Pedersen.

Han synes det er underlig at verken politiet i Fana eller skolene i distriktet har tatt kontakt med Stiftelsen Bergensklinikkene før de gikk i gang med prosjektet.

– Vi er tross alt et statlig kompetansesentret for rusmiddelspørsmål plassert midt i Bergen, som jobber spesielt med forebyggende strategier og tiltak i skolen, sier Pedersen.