• Butikkbransjen må ta ekstra ansvar overfor ungdom når de selger rusbrus, sier seniorspesialpsykolog Erik Iversen.

— Rusbrus er en type alkohol som gjør at ungdoms terskel for å drikke blir lavere. Ideelt sett skulle jeg helst sett at rusbrusen ble forbeholdt pol og utesteder, der kontrollen med hvem som får kjøpe den er bedre. Butikkbransjen må selv ta ansvar for at ikke ungdom under 18 år får kjøpe rusbrus. Butikkene har valgt å selge rusbrus, og da må de være seg ansvaret bevisst, sier seniorspesialpsykolog Erik Iversen ved forskningsavdelingen ved Stiftelsen Bergens-klinikkene.

Han støtter ordførerens skepsis til rusbrus.

— Bergensklinikkene har en generell bekymring i forhold til rusbrus som vi deler med resten av rusfeltet. Rusbrusen frister de helt unge tenåringene, særlig unge jenter. Vi har visst lenge at jenter i større grad enn gutter foretrekker sprit blandet med brus, og at ungdommen sånn sett lenge har laget sin egen rusbrus, sier Iversen.

Målinger foretatt blant 10.-klassinger i Bergen i 2002, viser at den gjennomsnittlige debutalderen for å drikke alkohol var 13,7 år for gutter og 13,8 år for jenter.

— Vi finner ungdom ned i 6. klasse og i noen tilfelle enda yngre, som har begynt å drikke alkohol.