• Butikkbransjen må selv ta ansvar for at ikke ungdom under 18 år får kjøpe rusbrus, sier seniorspesialpsykolog Erik Iversen ved forskningsavdelingen ved Stiftelsen Bergensklinikkene.

Rusbrusen frister de helt unge tenåringene, særlig unge jenter. Vi har lenge visst at jenter i større grad enn gutter foretrekker sprit blandet med brus, og at ungdommen sånn sett lenge har laget sin egen rusbrus, sier Iversen.

Målinger foretatt blant 10.-klassinger i Bergen i 2002, viser at den gjennomsnittlige debutalderen for å drikke alkohol var 13,7 år for gutter og 13,8 år for jenter.

— Vi finner ungdom ned i 6. klasse og i noen tilfelle enda yngre, som har begynt å drikke alkohol, sier Iversen.

Han viser til at rusbrus er en type alkohol som gjør at de unges terskel for å drikke blir lavere.

— Ideelt sett skulle jeg helst sett at rusbrusen ble forbeholdt pol og utesteder, der kontrollen med hvem som får kjøpe den er bedre. Butikkene har valgt å selge rusbrus, og da må de være seg ansvaret bevisst, sier Iversen

Han støtter ordførerens skepsis til rusbrus, men understreker at Bergensklinikkene er like bekymret for alle former for rusmidler.