«Til deg som er LAR-pasient. Grunnen til at du mottar dette brevet er at du er observert av politiet i Bergen i situasjoner med illegalt salg av legemidler og/eller narkotiske stoffer.»

Slik åpner et brev fra Helse Bergen som har blitt sendt ut til flere tidligere rusmisbrukere som mottar medisiner som metadon og Subutex gjennom Legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

INNSKRENKING: Slik ser brevet til LAR-pasientene ut. De som mottar brevet må fra nå av ha et daglig overvåket inntak av medikamentene sine.
YNGVILD TORVIK

— Jeg følte det som om jeg ble skutt i hjertet da jeg leste det. Jeg har gått på LAR i 13 år, er i jobb og henter Subutexen min annenhver uke. Jeg har aldri solgt noe av medisinen videre, sier en av tre menn BT møter på Hallvardstuen tirsdag. De ønsker alle å være anonyme.

Etterlyser bevis

De tre mennene i Bymisjonens lokaler i Øvre Korskirkeallmenningen er opprørte over det de mener er grunnløse beskyldninger med store konsekvenser.

— Hvor er bevisene? Det står svart på hvitt at politiet har observert meg i situasjoner med ulovlig videresalg. Men jeg har aldri solgt en dråpe av metadonen min. De må ha bevis for slike beskyldninger, sier en av dem.

En av dem sier han ikke har blitt stoppet av politiet på flere år. De to andre ble begge stoppet på gaten for to uker siden. En av dem hadde medisinen sin, en uåpnet pakke Subutex, på innerlommen. De tre mennene tror de har mottatt brevene fordi de har oppholdet seg rundt Hollendergaten, hvor mye videresalg skjer.

— Men her må vi jo få lov til å være i sentrum og benytte oss av Bymisjonens tilbud uten å bli mistenkt,sier de.

Vil stoppe videresalg

Motivet er å motvirke illegal omsetning av LAR-medisiner, forklarer Ola Jøsendal som er avdelingsdirektør for Avdeling for rusmedisin i Helse Bergen. Brevet er så langt blitt sendt ut til 10 pasienter, som fra denne uken av nå må hente medikamentene daglig.

Men bakgrunnen for hvem som har fått brevet, vil ikke Jøsendal å kommentere i særlig grad. Han viser til politiet.

— Når vi observerer noen i en åpen russcene som har LAR-medisin på seg, rapporteres det til LAR. Men jeg har ikke sett brevet, så det må Helse Bergen stå for, sier overbetjent Jørn Solsvik.

— Om pasientene går med sine LAR-medikamenter i lommen i områderder de ikke bør være, lyser varsellampene våre rødt, bekrefter Ola Jøsendal

- Er det å bli observert i disse områdene, med LAR-medisin på seg, nok til at medisinutdelingen innskjerpes så drastisk?

— Ja. Vi deler ut farlige medikamenter til våre LAR-pasienter, da har vi også et stort faglig ansvar for at de brukes korrekt.Å sikre forsvarligheten av et helsetjenestetilbud både skal og kan gjøres uten samme krav til bevis som i en kriminalsak, sier han.

Han innrømmer imidlertid at han kan forstå frustrasjonen til de tre mennene BT har vært i kontakt med.

— Hvis det er sånn at de faktisk ikke er involvert i videresalg eller inntak av andre rusmidler i tillegg til LAR-medisin slik politiet påstår, så forstår jeg at de føler seg krenket, sier han.

- Standardbrev

Kari Lossius, klinikkdirektør i Stiftelsen Bergensklinikkene, reagerer på både ordlyden og innholdet i brevet.

— Det er veldig forståelig at en forsøker å gjøre noe med videresalg og misbruk av LAR-medisin. Men spørsmålet er om dette er rett måte. Jeg reagerer på at det ser ut som om det er blitt sendt ut et standardbrev som er skrevet likt til alle, sier Lossius.

Klinikkdirektøren etterlyser også en gjennomgang av rettssikkerheten til pasientene.

- Lovlig, men drastisk

Jusprofessor Karl Harald Søvig ved Universitetet i Bergen mener Helse Bergen har sitt på det tørre juridisk sett, ifølge LAR-foreskriften.

— Hvilken utleveringsordning pasienten skal ha, beror i stor grad på en skjønnsmessig vurdering. Å hindre at andre enn pasienten bruker medikamentet er klart nok et saklig argument for endret utleveringsregime, sier han.

Men jusprofessoren reagerer på Helse Bergen ikke har gitt beskjed på forhånd. Han kaller innstrammingen «ganske drastisk» for den enkelte pasient.

SENDTE BREV: Avdelingsdirektør på Avdeling for rusmedisin, Ola Jøsendal, står oppført som avsender sammen med seksjonsleder i LAR, Christian Ohldieck.

— Siden tiltaket er såpass inngripende, burde pasienten vært bedt en forklaring før utleveringsregimet ble endret, slik at pasienten kunne gitt sin versjon. Jeg stusset også litt over at brevet i så stor grad er koblet opp mot en avtale med politiet, sier Søvig.

Må hente hver dag

At de nå må hente medisinen hver dag, opprører de tre mennene på Hallvardstuen. De er alle såkalte LARX-pasienter og henter medikamentene en gang i uken eller hver fjortende dag.

— Etter 13 år i LAR må jeg nå plutselig hente hver dag. Det er vanskelig når jeg jobber. Dessuten er det ikke bra å møte miljøet daglig, sier den ene av mennene på Hallvardstuen.

Klinikksjef Lossius kaller innskjerpingen «en inngripen i folks liv med store konsekvenser».

— Dette har mye å si for de pasientene som er i jobb, sier hun.

Jøsendal i Helse Bergen oppfordrer disse pasientene til å ta kontakt.

— Så kan vi helt sikkert finne en smidig løsning, sier han om innsnevringen.