Det betydde avslutningen på Sjøkrigsskolens 11 uker lange tokt til USA og Karibia. Toktet har på alle måter vært vellykket. Seilskuten har vært et utmerket lærings— og erfaringssted for de vordende marineoffiserene. De har fått prøvd seg både i uvær og i mestring av mange slags utfordringer som ikke lar seg gjøre på landjorden.

I spissen for de mange prominente gjestene om bord i "Statsraaden", var forsvarsminister Kristin Krohn Devold og generalinspektøren for Sjøforsvaret, admiral Kjell Birger Olsen. Før skipet forhalte fra Sjøkrigsskolen og til Vågen hadde det vært sjefskifte på Sjøkrigsskolen da kommandør Tore Vestlie overtok etter kommandør Atle Karlsvik. De var selvsagte passasjerer om bord i Bergens stolthet på vei inn på havnen.

"Statsraaden" var et flott skue der hun sakte ség inn på Vågen i strålende desembersol og til salutt fra Festningen mens kadettene oppe i riggen sang sjømannssanger så det ljomet i bygningene langs kaiene. Publikum i et stort antall møtte opp og klappet for både sangen og hjemkomsten for de mange kadettene.

Se mer om "Statsraaden"s hjemkomst på TVHordland i kveld.

HEME I BERGEN: "Statsraaden" var et flott skue der hun sakte ség inn på Vågen i strålende desembersol og til salutt fra Festningen mens kadettene oppe i riggen sang sjømannssanger så det ljomet i bygningene langs kaiene. FOTO: KNUT STRAND