Etter et hastemøte onsdag 13. august valgte Luster kommune, politiet og Statens naturoppsyn å skjerpe sikkerheten rundt Nigardsbreen.

BT har fått tilgang til NVE-rapporten som ble laget etter en befaring om kvelden søndag 10. august — samme dag det tyske ekteparet ble drept ved breen.

- Vil kalve innen kort tid

Den korte rapporten danner grunnlaget for hastetiltakene ved breen. I hovedsak handler den om et over 100 kubikkmeter stort isparti som kan rase ut om i nærmeste framtid.

— Det ble på synfaringen observert et større parti på vel over 100 kubikkmeter som trolig vil kalve innen kort tid, slår rapporten fast.

En kubikkmeter breis veier omkring 900 kilo, det vil si at det ustabile ispartiet veier minst 90 tonn.

- Flere utfall vil komme

Regionsjef i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) region Vest, Brigt Samdal, sier til BT at isblokken på nærmere 100 tonn allerede har løsnet fra breen.

— Vår vurdering er at det ser ut som delen har løsnet fra breen allerede, og formelt har kalvet. Den vil kunne påvirkes av breens bevegelse, som er der til en hver tid. Mest sannsynlig vil den dele seg opp eller smelte ned, forklarer Samdal.

Kan rase ut samtidig

Siden den nærmere 100 tonn tunge isblokken allerede ser ut til å ha løsnet, vil temperatur og smelting i bakkant av isblokken også påvirke tidsaspektet for når denne vil bevege seg ytterligere. Rapporten fra søndag slår fast at flere utfall vil komme i det aktuelle området. Men selv om sjansene er små, vil Samdal ikke utelukkes at hele isblokken raser ut samtidig.

— Man kan ikke utelukke at den vil kalve ytterligere som en bit. Men vi tror konsekvensene dersom den vil komme som en stor bit med tanke på oppdemmingseffekten vil være veldig kortvarig. Dette er basert på vurderinger av det man ser ved utløpet av breelven, sier regionsjefen, som tror konsekvensene av isblokken vil være små.

— Det vil trolig ikke skape noen stor hendelse, forutsatt at folk følger sperringene. Vi vil oppfordre alle til å respektere disse, sier Samdal.