Tryggleiken må skjerpast krev eigaren av Audhild Vikens vevstove. Grunnen er at så mange frå asylmottaket i Førde stel.

Halvard Viken seier til NRK at han ikkje er redd for å stigmatisere ei heil gruppe:

— No er det på tide at nokon vågar å ta opp dette problemet, seier Viken.

Han oppfordrar butikkane å mobilisere, mellom anna med å få inn fleire overvakingskamera i butikkane og alarmar ved utgangane.