Nye retningslinjer om obligatorisk fremstillingsplikt for lege

Etter en gjennomgang av sakene med dødsfall i arrestene de siste ti årene, ble det fra politiarrestprosjektet foreslått en mer obligatorisk ordning med bruk av lege før den innbrakte settes i arrest. Dette er en vurdering av at økt legetilsyn vil føre til at flere risikopasienter tas hånd om av helsepersonell, noe som igjen vil bety færre dødsfall i politiets arrester.

Politidirektoratet har besluttet at det innføres en obligatorisk fremstillingsplikt for lege når det gjelder innsatte i politiets arrester.

Retningslinjene nedenfor gjelder for alle innsatte, enten de er innbrakt etter politiloven eller pågrepet etter straffeprosessuelle regler.