KARI PEDERSEN

— I Bergen går det rundt 20-25 mennesker lykkelig uvitende om at de er skånet for en stygg trafikkulykke. Liv kan være spart takket være de to rundkjøringene, sier senioringeniør Tor Høyland ved Statens vegvesen, region vest.

«Dødskrysset»

På folkemunne ble det omtalt som dødskrysset. Avkjørselen fra Arnavegen til Ådnavegen i Indre Arna var sterkt ulykkesbelastet, og ulykkene hadde et helt spesielt mønster. Kollisjonene skjedde nesten uten unntak når bilister som kom fra Åsane, svingte til venstre mot Ådnavegen og ble truffet av motgående bilist.

I niårsperioden fra 1985 til 1993 var det 15 ulykker i dette krysset. To mennesker mistet livet, tre ble alvorlig skadd og 18 lettere skadd i disse ulykkene.

I 1994 ble krysset Arnavegen-Ådnavegen bygd om til rundkjøring. Det samme ble gjort med krysset til Arnanipatunnelen, like sør for dødskrysset.

Dette var også et farlig kryss, selv om det ikke var like ulykkesbelastet. I samme niårsperiode skjedde det fem ulykker i krysset ved Arnanipatunnelen. En person ble alvorlig skadd og en lettere skadd i disse ulykkene.

Fra 15 til en ulykke

Ti år etter omleggingen til rundkjøring har Statens vegvesen oppsummert effekten. Regnestykket viser at de to rundkjøringene har spart samfunnet for store utgifter og hindret mye menneskelig lidelse.

I niårsperioden 1995-2003 - etter at Ådnavegenkrysset ble rundkjøring - har det vært kun én ulykke i dødskrysset. En person ble lettere skadd i den ulykken.

— Vi har beregnet at samfunnet i denne perioden er spart for 14,2 ulykker i dette krysset, sier Tor Høyland.

Også i krysset til Arnanipa har det vært én mindre alvorlig ulykke etter at rundkjøringen kom.

Sparer millioner årlig

Samfunnsøkonomene har satt en pris på trafikkulykker, som skal fange opp alt fra sykehusutgifter til velferdstapet ulykkesofrene lider. 18,8 millioner kroner er prisen på en dødsulykke, mens en ulykke med personskade er sagt å koste to millioner kroner.

Rundkjøringen i Ådnavegenkrysset har med andre ord spart samfunnet for 7,5 millioner kroner årlig, har Statens vegvesen regnet ut. Rundkjøringen ved Arnanipatunnelen sparer 0,7 millioner kroner årlig.

— Denne gevinsten vil vi dra med oss hvert eneste år fremover, påpeker Tor Høyland.

Til sammen kostet de to rundkjøringene fem millioner å anlegge.

Ikke i Ytre Arna

— De siste årene har det vært et annet kryss på Arnavegen som har skapt flest overskrifter. Er det aktuelt å bygge rundkjøring også i krysset ved Ytre Arna?

— Det er ikke aktuelt. I det krysset har vi ikke samme ulykkesmønster som i Ådnavegenkrysset. Derfor vil ikke en rundkjøring gjøre like effektivt slutt på ulykkene der, sier Høyland og legger til:

— Vi har konsentrert oss om å utbedre ulykkeskryss. Blant annet er krysset ved Vadmyra og på Wergeland lagt om til rundkjøring. Vi skal bygge ut krysset ved Breistein med et venstre og høyre svingfelt for å få ned ulykkestallene, sier Tor Høyland.