Den nye rundkjøringen ved kjøpesenteret Amfi Os, ca. 40 minutters kjøring sør for Bergen, skulle koste rundt seks millioner kroner. Prislappen endte på 16,7 millioner, skriver Os og Fusaposten.

— I prosentvis utslag er dette en alvorlig sak, sier seksjonsleder Arild Hegrenæs i Statens vegvesen til BT.

Årsaken til problemene at grunnarbeidet ble mye dyrere enn ventet.

Fylt med skumglass

Etter planen skulle rundkjøringen ha stått klar i juni, men den ble flere måneder forsinket.

— Det ble store geotekniske utfordringer, vi måtte spunte på sidene. Det er i det alt vesentlige årsaken til forsinkelsene og at prosjektet fikk et større omfang, sier Hegrenæs.

Arbeiderne måtte slå ned vegger og påler i massene for å stabilisere området fordi overflaten er hard, mens det like under er kvikkleire.

Rundkjøringen er nå fylt opp med 2000 kubikk skumglass som består av 80 prosent luft og 20 prosent resirkulert glass.

Tar selvkritikk

- Burde ikke grunnforholdene vært sjekket på forhånd?

— Det kan du si. Vi så ikke for oss behovet for nitidige undersøkelser. I ettertid kan vi være enige i at det hadde vært lurt, sier seksjonsleder Hegrenæs.

Også regionvegsjef Helge Eidsnes tar selvkritikk på vegne av etaten. Han måtte før jul orientere fylkesutvalget i Hordaland fylkeskommune om overskridelsene.

«Dersom Vegvesenet hadde gjort grundigare geotekniske undersøkingar før prosjektet blei godkjent, kunne ein ha stipulert kostnadsoverslaga betre i forkant. Siden det alt var veg i området, gjekk Vegvesenet ut frå at det også var godt nok fundament under vegbanen», skrev han.

Må punge ut

Fylkesrådmann Rune Haugsdal og fylkesdirektør økonomi Johnny Stiansen må punge ut.

«Gjennomgangen av forbruket ved utgangen av oktober og prognose for 2013 viser at det er behov for auka budsjettmidlar innanfor trafikksikringstiltak der prosjektet rundkøyring ved Amfi kjøpesenter i Os kommune har ein prognose på til saman 16,7 mill.kr», konstaterte de i sakspapirene.

Fylkeskommunen har funnet inndekking for mesteparten av overskridelsen ved å ta fra andre prosjekter som ble ferdige tidligere enn planlagt eller som ikke er kommet i gang ennå, skriver Os og Fusaposten.

Spleiselag

Prosjektet var et spleiselag mellom Os kommune, kjøpesenteret Amfi Os og Statens vegvesen, men Hegrenæs sier at de andre partene skal slippe ekstraregningen.

- Hva har dere lært av denne saken?

— Det er selvsagt en påminnelse om at vi må ha større sikkerhet for geotekniske forhold. Det gjelder for mange anlegg, sier Hegrenæs.

Han innrømmer at det ikke er sikkert at rundkjøringen ville blitt laget hvis de hadde visst den egentlig prisen.

— Det blir et hypotetisk spørsmål, men det er klart at prisen har noe å si. Det er ikke gitt at det hadde blitt gjennomført.

Diskuter saken i kommentarfeltet under.