1. september ble veiløsningen lansert. 13. juli, 10 måneder seinere, inviterte ordføreren i Austevoll til åpning av ny rundkjøring.

— Hordalands største rundkjøring!

Karene står bredbeinte ute på den glinsende nye asfalten og flirer fornøyd.

Vesle Hundvåkøy i Austevoll med 500 fastboende sjeler har fått sin aller første rundkjøring. Og best av alt. Rundkjøringen er bare begynnelsen. Om noen måneder er nyeveien over Melingsmyra klar. Og neste høst er det broåpning.

Vestlandsrekord?

Ordfører Helge Andre Njåstad (Frp) er stolt over det som må være bortimot vestlandsrekord i saksbehandlingstid. - Ikke hverdagskost å få på plass en vei bare 10 måneder etter at vi hadde første møte med vegkontoret, skryter han.

Så skynder ordføreren seg å dele på æren:

— Dette har vi fått til takket være smidighet i alle instanser; fylkestinget, Statens vegvesen, fylkeskonservator og fylkesmannens miljøvernavdeling.

Nyeveien over Hundvåkøy er ikke lange biten, men viktig likevel, fordi den skåner skoleungene for trafikkveksten som broen vil skape.

Betaler selv

Den nye veistubben og rundkjøringen er naturligvis betalt med egne penger. Halvparten av million-regningen har næringslivet tatt. Den andre halvparten er finansiert med salget av kommunal grunn. Resten betaler broselskapet, som likevel hadde kostnaden med å få deponert steinmassene.

Austevollsbrua er for øvrig betalt selv den også, med bompenger, innsparte ferjesubsidier, penger fra kraftlaget og kommunale fond. 662 millioner kroner koster anlegget. Av dette bidrar staten med 21 millioner.

— Egentlig går staten ni millioner i pluss, siden staten håver inn 30 millioner i moms, sier ordføreren hoderystende.

BT innledet bussturen i Austevoll i går med å ta jomfruturen gjennom den splitter nye rundkjøringen. En 42 år gammel buss i en nyanlagt firearms rundkjøring!

Privatisert

På vei utover henter vi med oss smårollingene i Småstril barnehage, som skal på vei-åpning, de også.

Småstril synger på siste verset. En ny barnehage er under bygging i regi av Trygge Barnehager. Om bare en måneds tid skifter Småstril navn til Makkhavn og blir privatisert.

Trygge Barnehager er i ferd med å bygge to splitter nye store barnehager som skal skaffe austevollingene full barnehagedekning. Betingelsen fra Trygge Barnehager for å satse i Austevoll var at kommunen stengte sine barnehager.

Det har den Frp-styrte kommunestyret godtatt.

— Meningene er delte om det som skjer, sier Karin Eidsheim, pedagogisk leder i Småstril. Vilkårene for personalet blir egentlig vel så gode som i kommunen, men tryggheten ved en jobb i det offentlige forsvinner:

— Skjønt, særlig trygg var jo ikke min kommunale jobb, sier hun med en liten latter.

Ny snekke

Satsingen til Trygge Barnehager har dessuten skapt et nytt produkt, hos Rabben Slipp, forteller ordføreren. Der er under bygging fem nye spesialbåter for barnehager og skoler. Den nye «Austevollsnekka» likner en livbåt og har ekstra høye rekkverk. To av snekkene går til de nye barnehagene i Austevoll, tre er bestilt til barnehager andre steder i landet.

— Vi håper dette blir noe som barnehager og skoler langs hele kysten vil bestille, sier Njåstad optimistisk.

Neste stopp for BTs veteranbuss var Bekkjarvik. Der ble det trukket to vinnere av vår gjettekonkurranse, som begge får tilsendt premier. Vinnerne heter Helene Drivenes og Amanda Leuba Dyngeland.

To jenter som kan være like fornøyd som karene i den nye rundkjøringen.

VEIÅPNING: Bløtkake, brus og veteranbussen til BT markerte åpningen av den nye rundkjøringen på Hundvåkøy i går formiddag. ODDLEIV APNESETH (foto)

BLIR PRIVAT: Oskar Drønen og de andre ungene i Småstril barnehage deltok i gårsdagens feiring. Om vel en måned blir Oskars barnehage privatisert. ODDLEIV APNESETH (foto)

STASELIG DONING: Knut Drønen trenger ikke verken moped eller bil, han har gressklipper han! I går formiddag svingte Drønen så elegant ut fra butikken på Austevollhella og brummet hjemover på grønnstenkte hjul. ODDLEIV APNESETH (foto)

Apneseth Oddleiv
Apneseth Oddleiv
Apneseth Oddleiv